Controale ANSVSA la farmaciile și punctele farmaceutice veterinare

20.07.2022

 

Informare de presă

Controale ANSVSA la farmaciile și punctele farmaceutice veterinare

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin Direcțiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) județene, respectiv a municipiului București, a verificat respectarea prevederilor legale privind comercializarea cu amănuntul a produselor medicinale veterinare.

În cadrul acestor acțiuni de control au fost verificate 1.452 farmacii veterinare și 198 de puncte farmaceutice veterinare.

Neregulile constatate au fost sancționate prin aplicarea de 543 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 606.300 lei.

Totodată, ca măsură complementară la sancțiunile contravenționale, pentru 7 farmacii veterinare s-a dispus emiterea de ordonanțe de suspendare a activității, până la remedierea deficiențelor constatate.

Aspectele vizate de inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au fost cele privind:

– eliberarea produselor medicinale veterinare pe baza prescripțiilor medicale veterinare;

– prezența medicului veterinar pe toată perioada programului de lucru al farmaciilor veterinare și al punctelor farmaceutice veterinare;

– verificarea unităților care comercializează cu amănuntul online produse medicinale veterinare.

Sancțiunile contravenționale au vizat în principal următoarele abateri de la legislația sanitar-veterinară din domeniul farmaceutic veterinar:

– eliberarea produselor medicinale veterinare fără prescripții medicale veterinare;

– comercializarea produselor medicinale veterinare fără ca medicul veterinar să fie prezent;

– necompletarea registrului de evidență a tranzacțiilor cu produse medicinale veterinare care se eliberează numai pe bază de prescripție medicală veterinară;

–  desfășurarea activității fără autorizație sanitar-veterinară de funcționare;

– comercializarea produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripție medical veterinară în punctele farmaceutice veterinare (se pot comercializa numai de către farmaciile veterinare).

Având în vedere impactul major asupra sanătății publice și a animalelor, comercializarea și utilizarea corespunzătoare a produselor medicinale veterinare constituie o prioritate pentru serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din România.

În acest context, ANSVSA va continua supravegherea comercializării si utilizării produselor medicinale veterinare prin noi acțiuni de control, pentru a garanta consumatorilor securitatea și siguranța produselor alimentare de origine animală și, implicit, protecția sănătății oamenilor și a animalelor.

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară