Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală noiembrie 2019

 04.12.2019

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală noiembrie 2019

 

În cursul lunii noiembrie 2019 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 9.763 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 99 de amenzi în cuantum de 531.600 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:

 • Alba, 4.800 de lei – depozitare alimente direct pe paviment;
 • Arad, 2.000 de lei – etichetare necorespunzătoare;
 • Argeş, 10.000 de lei – produse neconforme în cantităţi mari în spaţiul de depozitare destinat produselor alimentare astfel încât se depăşeşte capacitatea de depozitare;
 • Bistriţa-Năsăud, 27.600 de lei – lipsă dezinfectanţi, stare de igienă necorespunzătoare, pereţi, plafoane şi ustensile neigienizate, lipsă documentaţie HACCP, ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsă echipament de protecţie sanitară, stare de sănătate neatestată;
 • Bucureşti, 10.000 de lei – neîntreţinere spaţii;
 • Bacău, 57.200 de lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare valorificate, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, neanunţarea autorităţilor competente de retragerea unui produs neconform, valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat;
 • Bihor, 16.000 de lei – lipsă trasabilitate, etichetare necorespunzătoare;
 • Braşov, 600 de lei- depozitare necorespunzătoare;
 • Buzău, 2.400 de lei – depozitare necorespunzătoare produs finit, lipsă fişe de aptitudine personal;
 • Cluj, 47.600 de lei – depozitare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă trasabilitate;
 • Dâmboviţa, 139.400 de lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea din punct de vedere igienic a spaţiilor de lucru, lipsă trasabilitate produse alimentare, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, funcţionare fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dolj, 44.000 de lei – etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, neinformare privind procedura de retragere, lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Galaţi, 2.000 de lei – igienizare unitate, efectuare buletine analiză apă, lipsă dotare unitate cu instalaţie de producere apă caldă;
 • Giurgiu, 26.800 de lei – depozitare necorespunzătoare, lipsă trasabilitate;
 • Gorj, 34.800 de lei – spaţii, suprafeţe de lucru, echipamente, ustensile cu suprafeţe murdare, nedegresate, necorespunzătoare structural, funcţional şi igienico-sanitar, depozitarea nesectorizată a materiilor prime, manipulare produse alimentare preambalate fără utilizarea mijloacelor de protecţie, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare, fără respectarea condiţiilor de igienă, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Harghita, 600 de lei – manipulare necorespunzătoare;
 • Hunedoara, 10.000 de lei – depozitare necorespunzătoare a materiilor prime şi auxiliare;
 • Ialomiţa, 11.400 de lei – neasigurarea trimiterii probelor recoltate la laborator în timp util, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Iaşi, 4.000 de lei – etichetare necorespunzătoare, condiţii de igienă deficitare, lipsă buletine analiză program autocontrol, lipsă elemente identificare produse alimentare;
 • Ilfov, 7.000 de lei – nemenţinerea la zi a parametrilor de temperatură şi umiditate, igienă necorespunzătoare;
 • Mehedinţi, 6.000 de lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de producţie, de depozitare şi a echipamentelor de lucru folosite, etichetare necorespunzătoare produse alimentare;
 • Mureş, 2.400 de lei – depozitare şi manipulare necorespunzătoare;
 • Neamţ, 2.000 de lei – vestiar personal necorespunzător, personal cu echipament de protecţie incomplet;
 • Prahova, 6.000 de lei – manipulare necorespunzătoare, neîntreţinere spaţii;
 • Sibiu, 22.400 de lei – etichetare, depozitare, comercializare necorespunzătoare;
 • Timiş, 2.000 de lei – depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime şi produselor semifabricate;
 • Vaslui, 2.600 de lei – manipulare necorespunzătoare materii prime, nerespectarea normelor de igienă;
 • Vâlcea, 4.000 de lei – spaţiu depozitare neîntreţinut corespunzător, depozitare necorespunzătoare;
 • Vrancea, 26.000 de lei – transportul produselor de origine nonanimală cu autoutilitară fără a deţine document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea trasabilităţii produselor, comercializarea directă către consumatorul final al produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară