Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală noiembrie 2018

05.12.2018

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

 noiembrie 2018

 

 

 

 

În cursul lunii noiembrie 2018 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 8.521 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 91 de amenzi în cuantum de 282.400 de lei.

Neconformitățile constatate și sancționate au fost:

 • Alba, 26.000 de lei – depozitarea alimentelor în condiţii nesatisfăcătoare, neîntreţinerea în condiţii igienice a spaţiilor de depozitare a produselor alimentare;
 • Argeş, 15.600 de lei – utilaje, ustensile, ambalaje uz interior neigienizate, lipsă trasabilitate, spaţiu de depozitare produse alimentare neigienizat, produse alimentare depozitate necorespunzător cu nerespectarea compatibilităţii produselor;
 • Bacău, 14.800 de lei – nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, nerespectarea cerinţelor privind întreţinerea spaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor utilizate, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Bihor, 2.000 de lei – neanunţare începere activitate;
 • Bistriţa-Năsăud, 5.000 de lei – utilaje neigienizate, tăvi degradate şi neigienizate, pereţi neîntreţinuţi, lipsă dezinfectanţi, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsă chiuvetă racordată la apă, echipament de protecţie incomplet, caserole neprotejate împotriva contaminării, materiale de igienizare aflate în sala de gătit, lipsă examen clinic general, păstrarea semifabricatelor necorespunzătoare, deşeuri neeliminate din unitate;
 • Bucureşti, 7.000 de lei – pereţii şi plafonul prezintă unele zone cu infiltraţii, depozitare necorespunzătoare;
 • Buzău, 4.200 de lei – sistem scurgere chiuvetă defect, lipsă fişe de aptitudine personal, depozitare necorespunzătoare, lipsă termograme, stare de igienă neacceptabilă a spaţiilor, nerespectarea frecvenţei acţiunilor DDD, echipament de lucru incomplet;
 • Cluj, 9.800 de lei – precolectare deşeuri necorespunzătoare, depozitare direct pe pardoseală, pereţi murdari;
 • Constanţa, 3.000 de lei – neanunţarea începerii activităţii;
 • Dâmboviţa, 7.200 de lei – neîntreţinere spaţii de producţie şi depozitare, ustensile şi utilaje, instalaţie apă, depozitare necorespunzătoare alimente, deficienţe etichetare;
 • Dolj, 19.000 de lei – igienă, manipulare, etichetare, depozitare necorespunzătoare;
 • Galaţi, 2.000 de lei – manipulare necorespunzătoare produse alimentare;
 • Gorj, 10.000 de lei – spaţiu neînregistrat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Harghita, 1.800 de lei – manipulare necorespunzătoare;
 • Ilfov, 98.000 de lei – neîntreţinere spaţii, necompletarea la zi a fişelor de monitorizare a parametrilor tehnologici de temperatură şi umiditate, nedemonstarea trasabilităţii produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializare produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit;
 • Mehedinţi, 3.200 de lei – nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor de producţie, de depozitare şi a echipamentelor de lucru folosite;
 • Neamţ, 2.000 de lei – manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor privind siguranţa alimentelor;
 • Olt, 15.000 de lei – unitatea îşi desfăşoară activitatea fără a fi înregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, supraaglomerare, spaţii neigienizate, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Prahova, 8.000 de lei – etichetare necorespunzătoare;
 • Sălaj, 600 de lei – igienizare necorespunzătoare;
 • Sibiu, 16.600 de lei – igienă, lanţ frigorific, depozitare, etichetare necorespunzătoare, activitate neîregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Timiş, 6.000 de lei – condiţii de igienă necorespunzătoare, spaţii de producţie şi depozitare necorespunzătoare;
 • Tulcea, 1.200 de lei – spaţiile de depozitare a produselor alimentare nu erau igienizate corespunzător;
 • Vâlcea, 4.400 de lei – depozitare necorespunzătoare, spaţiu depozitare materii prime neigienizat, produse alimentare fără elemente de identificare, unitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă substanţe dezinfecţie veselă;

 

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

 

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară