09-07-2015 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

09.07.2015
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

 

În cursul lunii iunie 2015, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
In unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.887 controale, fiind acordate 95 avertismente precum şi 100 amenzi în cuantum de 137.800 lei. 
In urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:
-neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, paviment, acţiuni şi contract DDD, ustensile, plase insecte, echipamente, tavan, utilaje, autocontrol, rafturi, frigidere, manipulare, chiuvetă, vestiar, raionare, pereţi, sifoane, facilităţi uscare mâini, pubele);
-neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, documentaţii şi proceduri HACCP, lipsa HACCP);
-neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare);
-neconformităţi documentare (documente, trasabilitate)
-neconformităţi privind personalul (examene medicale, echipament protecţie)
-altele (înregistrare, comercializare).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
Argeş, 600 lei- igienizare necorespunzătoare a spaţiului  de producţie, personalul lucrător nu poartă echipament corespunzător;
Bacău, 600 lei- comercializarea produselor alimentare fără respectarea condiţiilor de igienă;
Bistriţa – Năsăud, 600 lei- lipsă analize medicale personal, grafice de înregistrare parametri de temperatură la spaţiile frigorifice, acţiuni DDD;
Botoşani, 600 lei- nerespectarea condiţiilor de igienă;
Braşov, 3.200 lei- lipsă înregistrare, etichetare incompletă, igienă necorespunzătoare;
Brăila, 600 lei- echipamente neîntreţinute;
Bucureşti, 12.000 lei- nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare;
Buzău, 2.000 lei- deficienţe structurale;
Călăraşi, 2.000 lei- unitate neînregistrată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
Cluj, 5.800 lei- condiții igienico-sanitare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreținere spații unitate, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Constanţa, 600 lei-  igienizare necorespunzătoare a vestiarului şi depozitului de materii prime, neîntreţinere instalaţii;
Dâmboviţa, 7.400 lei- manipulare neigienică produse alimentare, depozitare necorespunzătoare, neîntreţinerea spaţiilor, deficienţe demonstrare trasabilitate, lipsă înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Dolj, 6.000 lei- depozitare necorespunzătoare, unităţi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
Galaţi, 20.000 lei- depăşire conţinut zaharină;
Gorj, 6.800 lei- făina nu se cerne înainte de a intra în procesul de fabricaţie, pereţi şi plafoane neigienizate, sifoane de pardoseală neprotejate, lipsa facilităţilor pentru uscarea mâinilor, depozitare necorespunzătoare, manipularea neglijentă a ambalajelor, depozitarea în acelaşi spaţiu frigorific a materiilor prime şi produselor finite, suprafeţe greu de igienizat (din lemn, din metal corodabil), frigidere în număr insuficient, lipsă pubele cu capac pentru colectarea deşeurilor, semipreparate şi ambalaje depozitate în camera frigorifică, un număr insuficient de analize efectuate la produsele fabricate, nu se respectă cerinţele de sectorizare pentru produsele alimentare, nu se respectă compatibilitatea, nu există înregistrări zilnice ale temperaturii, lipsă înregistrare, nerespectarea normelor de întreţinere a suprafeţelor, ustensilelor şi echipamentelor;
Hunedoara, 19.000 lei-nerespectarea regulilor de igienă, etichetare necorespunzătoare, spaţii necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare, unităţi neînregistrate sau cu procedura de înregistrare nefinalizată;
Maramureş, 10.600 lei- deficienţe trasabilitate producţie, igienă necorespunzătoare spaţiu comercializare, condiţii necorespunzătoare de depozitare, etichetare necorespunzătoare;
Mehedinţi, 1.200 lei- nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor, a utilajelor şi a echipamentelor de lucru folosite, nerespectarea  programului de autocontrol;
Mureş, 3.800 lei- utilaje, echipamente, suprafeţe de lucru necorespunzătoare, ouă nemarcate, ambalare, etichetare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare;
Prahova, 12.400 lei- depozitare necorespunzătoare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Sibiu, 17.600 lei- depozitare necorespunzătoare, lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, igienă necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, produse expirate;
Tulcea, 2.000 lei- nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţile de producţie, depozitare a produselor alimentare de origine nonanimală, zone cu mucegai;
Vaslui, 1.200 lei- nerespectarea normelor de igienă la manipularea produselor alimentare, nu se respectă condiţiile de depozitare la materiile prime;
Vâlcea, 1.200 lei- spaţii neîntreţinute corespunzător;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare