22-06-2015 – Acţiuni ANSVSA de verificare şi control în domeniul identificării, înregistrării şi cel al sănătăţii animalelor

22.06.2015
Informare de presă
ANSVSA desfășoara acțiuni de verificare şi control privind identificarea, înregistrarea şi sănătatea animalelor

 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor desfăşoară, pe tot parcursul lunii iunie, acţiuni de verificare şi control la nivel naţional, care vizează identificarea şi sănătatea animalelor.
La aceste acţiuni participă echipe mixte de inspectori, alcătuite atât din specialişti de la nivelul DSVSA judeţene, cât şi din inspectori din cadrul ANSVSA.
Aceste echipe realizează controalele în sistem încrucişat, în sensul în care, o echipă de inspectori dintr-un DSVSA judeţean verifică activitatea colegilor din alt judeţ, sub coordonarea reprezentantului ANSVSA.
Tematica acestor controale include verificări asupra gradului de realizare a acţiunii de supraveghere activă privind pesta porcină clasică* şi a modului de realizare a inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale (gospodăriile populaţiei), conform planificării pentru anul în curs.
Sunt verificate prin sondaj, acţiunile desfăşurate în acest sens de medici veterinari de liberă practică împuterniciţi, în corelaţie cu situaţia efectivelor de animale existente în gospodăriile populaţiei, precum şi modul de decontare a acestor acţiuni.
Obiectivul este acela de a verifica eficienţa controalelor oficiale, realizate de către medicii veterinari oficiali din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, care au atribuţii de control în domeniul sănătăţii animale şi în cel al identificării şi înregistrării animalelor.
Rezultatele acestor controale vor fi făcute publice după finalizarea acţiunii.
*Pesta Porcină Clasică (P.P.C.) este o boală virală, extrem de contagioasă, care afectează deopotrivă porcii domestici şi pe cei sălbatici, fiind răspândită la nivel global. Boala nu este transmisibilă la om, dar poate genera pierderi economice de mari proporţii.
Virusul poate fi purtat de la porcii bolnavi către cei sănătoşi în cadrul mişcărilor necontrolate sau ilegale ale animalelor (transport, vânzare, târguri) şi de către oameni, păsări, insecte.
(Vaccinarea împotriva Pestei Porcine Clasice a început în România, în anul 2006 şi a fost finalizată la sfârşitul anului 2009).
Recunoaşterea indemnităţii teritoriului României faţă de pesta porcină clasică, influenţează direct schimbul comercial intracomunitar din cadrul Pieţei Interne cu porcine vii, produse şi subproduse provenite de la acestea şi condiţionează activităţile de import şi tranzit pe teritoriul României.
În cazul în care, la şase luni după eliminarea ultimului animal vaccinat, nu mai este diagnosticat nici un caz de pestă porcină clasică, România poate solicita Comisiei Europene obţinerea statutului de zona liberă de P.P.C.
Orice nou focar de boală va anula obţinerea statutului de zonă liberă de P.P.C., situaţie în care vor trebui reluate măsurile de eradicare şi control, iar circulaţia animalelor şi produselor va fi restricţionată până la finalizarea procedurilor de eradicare.
De aceea este foarte important ca toţi deţinătorii de animale să respecte legislaţia sanitară veterinară şi să aplice normele de biosecuritate
O etapă importantă în acest sens, a fost decizia Comisiei Europene de a permite României începând cu 1 ianuarie 2010 să participe pe piaţa comunitară cu mărci româneşti de produse din carne de porc provenită din zonele libere de pestă porcină clasică.
Decizia, votată în unanimitate de către Statele Membre, a fost o recunoaştere a progreselor înregistrate de către ţara noastră în combaterea acestei boli şi a venit în urma demersurilor efectuate de către A.N.S.V.S.A., încă din luna aprilie a anului 2009, către Comisia Europeană.
Serviciul Comunicare