08-05-2015 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

08.05.2015
Informare de presa

 

În cursul lunii aprilie 2015, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfasurat activitati de control în unitatile din industria agroalimentara.
Unitatile din industria agroalimentara controlate desfasoara activitati pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morarit, a pâinii si produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a bauturilor racoritoare si alcoolice precum si unitati de depozitare – alimentare, seminte, legume fructe.
Controlul unitatilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spatiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum si cele de depozitare a materiilor prime si produselor finite, controlul daunatorilor, evidenta documentelor si a informatiilor privind sistemul HACCP, conditiile de igiena si de functionare a unitatii.
In unitatile din industria agroalimentara s-au efectuat 6.983 controale, fiind acordate 114 avertismente precum si 155 amenzi în cuantum de 247.700 lei.
Pentru neconformitatile constatate au fost acordate amenzi în urmatoarele judete:
Alba, 24.800 lei – produse alimentare neetichetate, depozitarea produselor alimentare direct pe paviment, fara respectarea criteriilor de compatibilitate;
Arad, 2.000 lei – nerespectarea conditiilor de depozitare în spatiile de depozitare si productie;
Bacau, 2.400 lei – depozitare necorespunzatoare a produselor alimentare, nerespectarea normelor pentru întretinerea utilajelor, ustensilelor;
Bihor, 2.600 lei- neanuntarea începerii activitatii;
Bistrita – Nasaud, 11.400 lei – pereti si plafoane neigienizate în spatiile de lucru, depozitare în conditii necorespunzatoare de temperatura, comercializare directa în spatii neaprobate sanitar veterinar, spatii  frigorifice neigienizate, paviment degradat, gresie ciobita sau lipsa, manipularea produselor alimentare în conditii necorespunzatoare, utilaje, ustensile, agregate frigorifice neigienizate corespunzator, materie prima neetichetata;
Botosani, 3.000 lei – neîntretinerea spatiilor de productie si depozitare, produse alimentare expuse haotic, lipsa monitorizari temperaturi;
Brasov, 8.800 lei – manipulare si depozitare necorespunzatoare a produselor alimentare, igiena necorespunzatoare, lipsa înregistrare;
Braila, 3.800 lei – manipularea produselor de patiserie fara respectarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, deficiente de depozitarea a produselor alimentare, spatii de lucru si echipamente neîntretinute;
Bucuresti, 10.600 lei – produs finit depozitat pe paviment, produse etichetate necorespunzator, produsele alimentare erau manipulate fara a respecta normele de igiena;
Buzau, 20.600 lei – manipulare si depozitare necorespunzatoare a produselor alimentare, ;
Calarasi, 2.000 lei – nerespectarea normelor privind întretinerea spatiilor de prelucrare, depozitare si valorificare a produselor alimentare, precum si a echipamentelor din dotare;
Cluj, 9.800 lei – desfasurarea activitatii fara înregistrare, trasabilitate incompleta, igiena si depozitare necorespunzatoare;
Dâmbovita, 30.600 – neîntretinere spatii, utilaje si ustensile de lucru, depozitare necorespunzatoare, lipsa înregistrare, nerespectarea conditiilor de igiena;
Dolj, 600 lei – manipulare necorespunzatoare a produselor alimentare;
Galati, 47.000 lei – produse alimentare expirate, spatii întretinute necorespunzator;
Gorj, 15.600 lei – echipament de protectie incomplet – manipulare necorespunzatoare a produselor alimentare, valorificarea produselor alimentare în spatii neînregistrate sanitar veterinar, depozitare necorespunzatoare, starea generala de întretinere si igiena a unitatii este precara, aparatura frigorifica neigienizata, nerespectarea vecinatatilor la depozitarea alimentelor, lipsa echipament de protectie, nu sunt pastrate etichetele pâna la comercializarea în totalitate a produselor,  nu se monitorizeaza temperatura de depozitare a produselor, comercializarea produselor alimentare (mezeluri, produse de panificatie) fara manusi de unica folosinta, lipsa înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor;
Harghita, 1.200 lei – depozitare necorespunzatoare, lipsa capace de la recipientele de depozitare semifabricate;
Hunedoara, 600 lei – etichetare necorespunzatoare;
Ialomita, 4.400 lei – utilaj neigienizat, materii prime neconforme neevacuate dintre cele conforme, depozitare necorespunzatoare fara respectarea recomandarilor producatorilor, nu se respecta destinatia data spatiilor, respectiv depozitarea separata a produselor alimentare de cele nealimentare;
Ilfov, 6.600 lei – igiena necorespunzatoare, nedemonstrarea trasabilitatii;
Maramures, 2.000 lei- conditii necorespunzatoare de igiena;
Mehedinti, 1.800 lei – nerespectarea normelor privind întretinerea spatiilor si a echipamentelor de lucru, nerespectarea normelor privind etichetarea produselor si a conditiilor de depozitare;
Mures, 10.200 lei – etichetare necorespunzatoare, depozitare necorespunzatoare a produselor alimentare, lipsa document de înregistrare;
Prahova, 2.000 lei- depozitare necorespunzatoare a produselor alimentare;
Salaj, 600 lei – igiena necorespunzatoare în spatiile unitatii;
Sibiu, 6.400 lei – depozitare, etichetare necorespunzatoare;
Timis, 5.800 lei – manipularea necorespunzatoare a produselor de cofetarie, produse alimentare depozitate necorespunzator, spatii de depozitare si comercializare neigienizate corespunzator, neaprobate sanitar veterinar, produse cu etichete deteriorate;
Tulcea, 2.100 lei – depozitare si comercializare produse alimentare de origine nonanimala în spatii neautorizate sanitar veterinar, lipsa trasabilitatii;
Vaslui, 600 lei- neîntretinerea spatiilor de prelucrare, depozitare produse alimentare;
Vâlcea, 3.000 lei – neîntretinere corespunzatoare spatii, depozitare necorespunzatoare, lipsa documente trasabilitate;
Vrancea, 4.800 lei – nerespectarea conditiilor de depozitare, nerespectarea normelor privind întretinerea instalatiilor, utilajelor si ustensilelor de lucru, manipularea produselor alimentare cu încalcarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;
De asemenea în cadrul controalelor în unitatile din industria agroalimentara s-au prelevat probe conform procedurilor, urmarindu-se prezenta si încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminantilor, aditivilor si substantelor interzise precum si teste de sanitatie necesare analizei gradului de igiena, probe transmise spre analiza laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare