06-01-2016 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

06.01.2016
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară 

 

În cursul lunii decembrie a anului 2015, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi cea a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi în domenii diverse, precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, unităţi de depozitare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităților.
În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 6.985 controale, fiind acordate 165 de amenzi,  în valoare de 317.800 de lei şi 136 avertismente.
Sancţiunile au fost aplicate pentru neconformităţile constatate, dintre care menţionăm:
-neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, tavan, spaţii, proces verbal pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD), ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, iluminat, vestiar, grup sanitar, rafturi, navete, flux, mucegai, dospitoare, substanţe dezinfectante);
-neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, proceduri HACCP, implementare);
-neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză);
-neconformităţi documentare (documente, trasabilitate)
-neconformităţi privind personalul (echipament protecţie, carnete sănătate)
-altele (lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare în spaţii neaprobate sau autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor etc.).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
-Arad, 4.600 lei – igienă necorespunzătoare;
-Argeş, 600 lei – ustensilele şi vesela  neigienizate corespunzător;
-Bacău, 4.800 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;
-Bihor, 2.000 lei – spaţii de depozitare şi utilaje neîntreţinute igienic;
-Bistriţa-Năsăud, 9.000 lei- pereţi cu mucegai în depozitul de făină la răcire produs finit, nu sunt întocmite la zi înregistrările aferente sistemului HACCP, dospitoare neîntreţinute, lipsă substanţe dezinfectante, echipament de protecţie incomplet, igienă necorespunzătoare a spaţiilor, lipsă etichete pe produsele alimentare, eticheta nelizibilă a unor produse alimentare, spaţii neaprobate sanitar veterinar, lipsă carnete sănătate angajaţi, lipsă acţiuni de dezinsecţie-deratizare;
-Botoşani, 13.000 lei – neîntreţinere igienică a spaţiilor de depozitare şi comercializare a produselor alimentare, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializare de produse alimentare în spaţiu necorespunzător;
-Braşov, 10.200 lei – lipsa monitorizărilor pentru temperatură, lipsa buletinelor de analiză pentru apă, depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, trasabilitate incompletă, nerealizarea acţiunilor de igienizare şi a celor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD);
-Brăila, 2.600 lei – plafoane cu zone de mucegai, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Bucureşti, 25.000 lei – lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depăşirea capacităţii de depozitare, neanunţarea începerii ori sistării activităţii, depozitare necorespunzătoare;
-Buzău, 1.200 lei – lipsă procedura igienizare spaţii, pereţi şi tavane neigienizate corespunzător, nerespectarea criteriilor de compatibilitate la depozitarea produselor alimentare de origine nonanimală;
-Caraş-Severin, 1.200 lei – mucegai în spaţiul de producţie, panacoade deteriorate;
-Călăraşi, 7.600 lei – nerespectarea normelor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor alimentare (cereale),  manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare în spaţiu neaprobat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Constanţa, 1.200 lei – neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiilor de lucru, de depozitare, a utilajelor şi ustensilelor;
-Cluj, 7.600 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea igienică a spaţiilor de comercializare a produselor alimentare;
-Dâmboviţa, 5.200 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitarea neconformă  a produselor alimentare retrase şi a ambalajelor, neîntreţinerea igienică a spaţiilor şi ustensilelor de producţie;
-Dolj, 26.000 lei – etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, manipularea şi depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Gorj, 11.800 lei- navete cu produse finite depozitate direct pe paviment, lipsa echipamentului de protecţie adecvat, lipsa facilităţilor igienice la chiuveta din spaţiul de fabricaţie, montaj neadecvat al suprafeţei de lucru pe masa de modelat, frigiderul de drojdie neigienizat, condens în zona de coacere a pâinii, obiecte depozitate care nu permit igienizarea, lipsă evidenţe (procese-verbale) de efectuare a operaţiunilor DDD, lipsă înregistrări sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea nesectorizată, produse neconforme depozitate în spaţii neinscripţionate, etichetare necorespunzătoare;
-Hunedoara, 1.600 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Ialomiţa, 3.800 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nu toate frigiderele sunt dotate cu termometre şi/sau monitorizare temperatură la zi, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar;
-Iaşi, 2.000 lei – întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de producţie;
-Ilfov, 52.000 lei – buletin de analiză neconform, etichetare necorespunzătoare,depozitare necorespunzătoare, întreruperea lanţului frigorific, trasabilitate incompletă;
-Mehedinţi, 2.000 lei – nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor de producţie, de depozitare şi a anexelor social – sanitare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a materiilor prime, nerespectarea programului de autocontrol;
-Mureş, 19.000 lei – igienă necorespunzătoare a spaţiului de depozitare, pereţi şi plafon cu mucegai, trasabilitate necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, etichetare, manipulare necorespunzătoare;
-Neamţ, 2.000 lei – produse alimentare depozitate necorespunzător;
-Olt, 21.600 lei – manipulare produse alimentare fără respectarea normelor de igienă, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, condiţii necorespunzătoare de igienă, comercializarea  de produse alimentare neetichetate;
-Prahova, 66.000 lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, desfăşurare în unităţi de producţie a altor activităţi, neasigurare trasabilitate, comercializare de produse alimentare neconforme, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Sibiu, 1.000 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Timiş, 2.000 le – nerespectarea condiţiilor de depozitare a alimentelor;
-Vaslui, 600 lei – depozitarea pe paviment a produsului finit;
-Vâlcea, 2.000 lei – spaţii de depozitare neîntreţinute corespunzător;
-Vrancea, 8.600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea instalaţiilor, utilajelor, ustensilelor de lucru folosite, etichetare şi depozitare necorespunzătoare, lipsă trasabilitate;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare