Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA

Doriţi să formulaţi un comentariu la un proiect de ordin al Preşedintelui ANSVSA?

Termenul limită pentru formularea comentariilor la proiectele de acte normative este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail
Electronic, prin formular de contact on-line
Arhiva proiectelor de ordine ale Preşedintelui ANSVSA - anul 2016

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA
Modificare proiect de act normativ Modificare proiect de act normativ Modificare proiect de act normativ
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman
Proiect de ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
Proiect de ordin pentru aprobarea normei sanitar-veterinară privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic
Proiect de Ordin privind aprobarea normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor