Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA

Doriţi să formulaţi un comentariu la un proiect de ordin al Preşedintelui ANSVSA?

Termenul limită pentru formularea comentariilor la proiectele de acte normative este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail
  • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701
  • E-mail: comentariu.legislatie@ansvsa.ro
Electronic, prin formular de contact on-line


Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

Arhiva proiectelor de ordine ale Preşedintelui ANSVSA - anul 2016

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2019
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine și pentru abrogarea Ordinului ANSVSA și MADR nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Ordinul ANSVSA nr. 400/2015 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a ROF a Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Ordinul ANSVSA nr. 641/2014 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a ROF a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Ordinul ANSVSA nr. 1213/2011 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a ROF a Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
Proiect de Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Modificare proiect de act normativ
Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 98/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a Ordinului ANSVSA nr. 47/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională
Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursurile organizate de către ANSVSA
Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către ANSVSA
Proiect de Ordin al ministrului transporturilor şi al preşedintelui ANSVSA pentru aprobarea procedurii de evaluare a transportatorilor navali şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 48/2018 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale ANSVSA
Proiect de Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ANSVSA nr. 49/2018 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale DSVSA județene, respectiv a municipiului București
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 333/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 și pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
Proiect de Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea, înregistrarea şi controlul laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator
Modificare proiect de act normativ
Proiect de Ordin al MADR şi ANSVSA pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - Alimentaţie şi agricultură
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare referitoare la tarifele sanitar - veterinare privind finanţarea controalelor veterinare la posturile de inspecţie la frontieră, pentru controlul animalelor vii, produselor de origine animală, materialelor germinative, subproduselor de origine animală, fân şi paie şi produse alimentare care conţin atât produse de origine vegetală, cât şi produse prelucrate de origine animală (produse compuse), introduse din ţări terţe
Proiect de Ordin privind abrogarea pct. 29 din anexa nr. 3 la Ordinul ANSVSA nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației şi pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice, cu modificările și completările ulterioare
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 97/2015 si pentru modificarea Normei sanitare veterinare aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 - * din motive tehnice de afişare, titlul proiectului de ordin este prescurtat
Modificare proiect de act normativ
Proiect de Ordin al ministrului transporturilor şi al preşedintelui ANSVSA pentru aprobarea procedurii de evaluare a transportatorilor navali şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiect de Ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea şi controlul laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 1458/14.09.2018 de aprobare a Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul ANSVSA
Proiect de Ordin privind aprobarea procedurii de acordare a derogărilor prevăzute la art. 32 alin. (8) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin privind aprobarea normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului 100/2004, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului MADR, al MECMA, al MECTS şi al preşedintelui ANSVSA nr. 180/2.302/5.240/41/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – Alimentaţie
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA și al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală
Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2018
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stapân aprobate prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 1/2014
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2018
Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinului ANSVSA nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de ANSVSA să folosească modelul de proces-verbal
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului comun al MAAP şi al MS 249/2003 | 358/2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stapân aprobate prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 1/2014
Proiect de Ordin privind aprobarea normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 106/2015
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA și al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 41/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 43/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplică în întreprinderile producătoare de produse din carne şi care nu au o structură sau o capacitate de producţie industrială
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepţiilor de la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conţin alte alimente şi numai un procent mic de carne sau produse din carne
Proiect de Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea
Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori în unităţi, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul MADR nr. 401/2002, şi cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul MADR nr. 402/2002
Proiect de ordin de aprobare a Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle - pseudopesta aviară
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Proiect de Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale direcțiilor sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ANSVSA nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2017
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 49/2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ANSVSA nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar- veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, precum și pentru modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora
Proiect de Ordin pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 39 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare
Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 114/2013
Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman
Proiect de ordin pentru aprobarea normei sanitar-veterinară privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic
Proiect de Ordin privind aprobarea normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor