Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA

Doriţi să formulaţi o propunere, o sugestie sau o opinie cu privire la un proiect de ordin al Preşedintelui ANSVSA?

Termenul limită pentru formularea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701
 • E-mail: comentariu.legislatie@ansvsa.ro
Electronic, prin formular de contact on-line


  Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

  Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA emise în anul 2024
  Proiect de Ordin pentru modificarea anexei numărul 1 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic
  Proiect de Ordin privind modificarea Normei sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condiţiile sanitare veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 55/2010
  Proiect de Ordin pentru modif. şi complet. Normei san. vet. privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare san. vet./autorizare san. vet. a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 83/2014
  Proiect de Ordin al ANSVSA şi al MTI privind modificarea și completarea Ordinului nr. 128/1669/2020 al ANSVSA şi al MTIC pentru aprobarea procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative
  Proiect de Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților, centrelor de colectare, transportatorilor și mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătății și protecției animalelor și pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 10/2024
  Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023
  Proiect de ordin privind aprobarea Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de formare privind creşterea şi protecţia puilor de carne, a Procedurii de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare, și pentru completarea Ordinului nr.96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar
  Proiect de Ordin privind aprobarea Normei sanitar - veterinare care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import ale furajelor provenite din țări terțe