Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA

Doriţi să formulaţi un comentariu la un proiect de ordin al Preşedintelui ANSVSA?

Termenul limită pentru formularea comentariilor la proiectele de acte normative este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail
Electronic, prin formular de contact on-line

 

Proiecte de ordine ale Preşedintelui ANSVSA
Arhiva proiectelor de ordine ale Preşedintelui ANSVSA