Precizări ANSVSA privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

Informare de presă

Precizări ANSVSA privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

 

Ca urmare a difuzării în data de 10.04.2018, la postul de televiziune „Prima TV”, în cadrul emisiunii „Focus”  a unui material referitor la protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, pentru corecta informare a opiniei publice, ANSVSA face următoarele precizări:

1. Prevederile Directivei* Consiliului 2010/63/UE, privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, au fost transpuse în legislația națională prin Legea nr. 43/2014.

2. Acest act normativ se aplică tuturor animalelor vertebrate vii, nu doar “rozătoarelor” de laborator așa cum este prezentat în materialul anterior menționat. Practic această formulare nu se regăsește nicăieri în cuprinsul Directivei.

3. Metodele de eutanasiere menționate (în Anexa nr. IV a Directivei Consiliului 2010/63/UE) sunt destinate fiecărei specii și categorii de vârstă în parte. Acestea au la  bază studii științifice elaborate de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (European Food Safety Authority – EFSA), și sunt obligatorii pentru toate statele membre.

Anexa nr. IV este în vigoare la nivel european începând cu data de 22.09.2012, data la care prevederile Directivei au devenit obligatorii pentru toate statele membre.

4. În ceea ce privește utilizarea unor metode mecanice de ucidere cum sunt dislocarea cervicală și decapitarea, Directiva stabilește extrem de clar că acestea sunt permise strict pentru anumite specii.

Aceste metode au fost preluate din Anexa nr. I capitolul nr. 1 a Regulamentului CE 1099/2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii (de asemenea, act normativ obligatoriu și direct aplicabil pe întregul teritoriu al Uniunii Europene).

Respectarea întocmai a acestora nu presupune un stres în plus aplicat animalelor, ci dimpotrivă, conduc la respectarea prevederilor art. 13 alin. 3 din Dir. Cons. care precizează că “moartea ca punct final al unei proceduri se evită pe cât posibil și se înlocuiește cu puncte finale timpurii și umane”.

5. Referitor la condițiile de cazare ale animalelor utilizate în scopuri științifice, precizăm că acestea sunt stabilite în Anexa nr. 3 a Directivei Consiliului 63/2010/UE, respectiv a Legii nr. 43/2014, cuprinzând cerințele generale de microclimat în adăposturi, de hrănire și adăpare și cerințele specifice de spațiu și dotări suplimentare în funcție de specie și categorie de vârstă.

Precizăm că, imaginile cu primate cazate în cuști, din materialul video, nu provin din țara noastră, întrucât în România nu se utilizează aceste specii în scop științific.

De asemenea, am aprecia dacă pe viitor astfel de materiale difuzate pe posturile de televiziune vor fi în prealabil documentate și obiective.

*Un act normativ comunitar este OBLIGATORIU pentru toate statele membre ale UE și se transpune INTEGRAL în legislația națională a fiecărui stat membru, nefiind permisă excluderea anumitor capitole sau anexe.

 

Serviciul Comunicare