Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală-ianuarie 2017

08.02.2017

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

ianuarie 2017

 

În cursul lunii ianuarie 2017, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 5.212 controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi a celor alcoolice și a celor de depozitare a produselor alimentare, a  seminţelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produsele alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

 Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 54 de amenzi contravenționale în valoare totală de 78.600 lei și au fost acordate 80 de avertismente pentru deficiențe minore.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Arad, 4.000 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, igienă necorespunzătoare a spațiului de depozitare;
 • Argeş, 2.600 lei – etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare expuse la comercializare, depozitare necorespunzătoare (direct pe paviment);
 • Bacău, 8.800 lei – comercializarea produselor alimentare către consumatorul final fără respectarea condiţiilor de igienă, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Bihor, 10.000 lei – neanunţare începere activitate;
 • Braşov, 600 lei – lipsa programului de autocontrol, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bucureşti, 2.000 lei – nerespectarea condiţiilor de igienă privind depozitarea produselor alimentare, lipsa programului de autocontrol, lipsa procedurilor HACCP;
 • Caraş-Severin, 4.000 lei – etichetare neconformă (etichetă în contact direct cu produsele), comercializarea de produse alimenatare neetichetate;
 • Călăraşi, 2.000 lei – plafon deteriorat, care prezintă infiltraţii, condens, urme de mucegai, lipsa unui sistem de ventilaţie în vestiar, a grupului sanitar pentru personal, nu s-a putut face dovada efectuării examenelor medicale periodice pentru personalul angajat;
 • Cluj, 11.600 lei – condiții igienico-sanitare necorespunzătoare, desfășurarea de activități neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Covasna, 1.000 lei – desfășurarea de activități neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dâmboviţa, 7.000 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, rampă recepţie neigienizată, anexe sociale neigienizate, pardoseală deteriorată, manipulare neigienică a produselor alimentare, lipsa apei calde, comercializarea de produse vrac în ambalaje deteriorate, neetichetate, depozitare necorespunzătoare, lipsa înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dolj, 7.000 lei – depozitare şi etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Giurgiu, 600 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare în vigoare privind depozitarea produselor alimentare;
 • Gorj, 600 lei – lipsa elementelor de identificare a produselor alimentare, congelatoare neigienizate, pete de mucegai pe pereţii clădirii;
 • Ialomiţa, 2.600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea utilajelor, în spaţiul de depozitare materie primă erau depozitați recipienţi cu substanţe de igienizare, instrumente de igienizare și veselă aparţinând personalului operator, nu se respectau distanţele între stiva de făina şi pereţi, nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiului de depozitare, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor pentru siguranţa alimentelor;
 • Ilfov, 6.600 lei – neachitarea, în termenul prevăzut de lege, a contravalorii aferente analizării probelor prelevate din produse de origine nonanimală (în cadrul Punctului Final de Import), folosirea de ustensile şi utilaje neigienizate;
 • Mehedinţi, 600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea igienică a spaţiilor şi a echipamentelor de lucru folosite;
 • Mureş, 1.200 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Olt, 4.000 lei – nerespectarea regulilor privind compatibilitatea la depozitare în spatiile frigorifice, lipsa substanțelor de igienizare și dezinfectie, veselă neigienizată, suprafețe de lucru neigienizate;
 • Tulcea, 600 lei – depozitarea produselor alimentare în condiţii necorespunzătoare de igienă;
 • Vaslui, 600 lei – depozitarea produselor alimentare în condiţii necorespunzătoare de igienă ;
 • Vrancea, 600 lei – depozitarea produselor alimentare în condiţii necorespunzătoare de igienă.

Serviciul Comunicare