Controalele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor la adăposturile de câini înregistrate sanitar-veterinar

18.03.2021

 

Controalele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor la adăposturile de câini înregistrate sanitar-veterinar

 

În perioada 18.02.2021 – 12.03.2021, insepectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au desfășurat acțiuni de control care au vizat respectarea normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor şi condiţiile de funcţionare a adăposturilor publice și private pentru câini, existente pe raza a cinci judeţe: Ilfov, Buzău, Dâmbovița, Argeș, Teleorman şi a municipiului Bucureşti.

Au fost verificate 30 de adăposturi pentru câini înregistrate sanitar-veterinar, respectiv 16 adăposturi publice şi 14 adăposturi private. În cazul adăposturilor private, un număr de 11 sunt administrate de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor (O.N.G) şi un număr de 3 adăposturi de către societăţi comerciale.

Neregulile constatate de reprezentanţii Autorității, în urma controalelor efectuate, au fost sancţionate prin dispunerea unor măsuri pentru remedierea deficiențelor, prin  aplicarea a 7 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 34.000 de lei precum și, prin emiterea a 4 ordonanțe de suspendare a activității.

Dintre neconformităţile constatate și sancţionate menţionăm:

– lipsa elementelor de afişaj, nefiind amplasate la intrare panouri vizibile privind datele de identificare, programul de funcționare;

– neprezentarea, la momentul controalelor, a tuturor evidenţelor obligatorii la nivelul adăposturilor pentru câini;

– necompletarea la zi a evidenţelor obligatorii, respectiv a registrelor specifice pentru gestionarea câinilor;

– lipsa evidenţelor complete, specifice instruirii personalului îngrijitor;

– lipsa elementelor de identificare a animalelor, corespondenţa parţială cu datele inregistrate în Registrul de Evidenţă al Câinilor cu Stăpân;

– neconformităţi privind asigurarea trasabilităţii animalelor cazate;

– deteriorarea pavimentelor în anumite spaţii de cazare la nivelul adăposturilor de câini;

– nerespectarea tuturor condiţiilor privind modalitatea de adăpare şi hrănire a animalelor;

– condiţii de zooigienă necorespunzătoare.

Seria acțiunilor de verificare în adăposturile pentru câini va continua pentru a fi asigurată respectarea normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor.

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară