Unităţi de vânzare cu amănuntul ON-LINE a produselor medicinale veterinare

Unităţi de vânzare cu amănuntul ON-LINE a produselor medicinale veterinare - Regulamentul UE 2019/6 și Regulamentul de implementare 2021/1904
Informații referitoare la aplicarea Regulamentului UE 2019/6 și a Regulamentului de punere în aplicare UE 2021/1904

Începând cu data de 28 ianuarie 2022, au intrat în aplicare Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1904 al Comisiei din 29 octombrie 2021 de adoptare a design-ului unui logo comun pentru vânzarea cu amănuntul la distanță a medicamentelor de uz veterinar.

În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/6:

“(1) Persoanele autorizate să furnizeze produse medicinale veterinare în conformitate cu articolul 103 alineatul (1) din prezentul regulament pot oferi produse medicinale veterinare prin intermediul serviciilor societății informaționale în sensul Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului persoanelor fizice sau juridice stabilite în Uniune, cu condiția ca respectivele produse medicinale veterinare să se elibereze fără prescripție veterinară în temeiul articolului 34 din prezentul regulament și să fie conforme cu prezentul regulament și cu legislația statului membru în care respectivele produse medicinale veterinare sunt comercializate cu amănuntul.

…………….

(5)   În plus față de cerințele privind informațiile prezentate la articolul 6 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului (26), comercianții cu amănuntul care oferă produse medicinale veterinare prin intermediul serviciilor societății informaționale furnizează cel puțin următoarele informații:

(a) datele de contact ale autorității competente a statului membru în care este stabilit comerciantul cu amănuntul care oferă produsele medicinale veterinare;

(b) un link către site-ul statului membru în care este stabilit comerciantul, creat în conformitate cu alineatul (8) din prezentul articol;

(c) logoul comun creat în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol, afișat în mod clar pe fiecare pagină a site-ului care are legătură cu oferta de vânzare la distanță a produselor medicinale veterinare și care conține un link către rubrica aferentă comerciantului cu amănuntul din lista comercianților cu amănuntul cărora li se permite să ofere produse medicinale veterinare spre vânzare la distanță menționată la alineatul (8) litera (c) din prezentul articol.”

 

În România, comercializarea cu amănuntul la distanță (online) a produselor medicinale veterinare poate fi realizată doar prin farmacii veterinare și puncte farmaceutice veterinare autorizate sanitar veterinar/înregistrate sanitar veterinar și numai cu produse medicinale veterinare care se eliberează fără prescripție medicală veterinară, în condițiile stabilite de art.104 din Regulamentul (UE) 2019/6.

Conform prevederilor art. 8 alin. (11) din Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor și activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările şi completările ulterioare:

“(11) Este interzisă plasarea comenzilor şi/sau rezervarea de către persoane fizice sau juridice a produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripţie veterinară, prin intermediul sistemelor informatice electronice, de către farmacii veterinare şi puncte farmaceutice veterinare.”

Consecutiv intrării în aplicare în data de 28 ianuarie 2022 a Regulamentului (UE) 2019/6 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1904, începând cu data de 31 ianuarie 2022, pe pagina de start a site-ului ANSVSA a fost postat logoul comun pentru vânzarea cu amănuntul la distanță a produselor medicinale veterinare în România.

Acest logo conține un link către secțiunea specifică dezvoltată pe site-ul ANSVSA pentru comercializarea la distanță a produselor medicinale veterinare ce se eliberează fără  prescripție medicală veterinară, ce poate fi accesată la adresa:

https://www.ansvsa.ro/industrie-si-afaceri/comert-online-pmv/

La acestă secțiune sunt listați comercianții cu amănuntul stabiliți în România, cărora li se permite vânzarea la distanță a produselor medicinale veterinare ce se eliberează fără prescripție medicală veterinară.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1904, pentru România design-ul logoului comun este următorul:

 

Logoul comun trebuie să aibă o lățime minimă de 90 de pixeli și trebuie să fie static.

Dacă logoul este utilizat pe un fond colorat care îl face greu de vizualizat, pentru a se îmbunătăți contrastul cu culoarea de fond se poate utiliza o linie de delimitare care înconjoară logoul, respectiv:

 

 

Acest logo trebuie afișat în mod clar pe fiecare pagină a site-ului care comercializează la distanță (online) produse medicinale veterinare și trebuie să conțină link-ul către rubrica de pe site-ul ANSVSA aferentă comercianților din România, cărora li se permite vânzarea la distanță a produselor medicinale veterinare ce se eliberează fără prescripție medicală veterinară.

În UE, fiecare stat membru postează lista comercianților cu amănuntul cărora li se permite să ofere produse medicinale veterinare la distanță (online), astfel încât să poată fi verificați.

Linkurile statelor membre și informațiile despre logoul comun pot fi găsite pe site-ul Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) la următorul link:

https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/buying-veterinary-medicines-online

Farmaciile veterinare și punctele farmaceutice veterinare care intenționează să comercializeze cu amănuntul la distanță (online) produse medicinale veterinare ce se eliberează fără prescripție medicală veterinară trebuie să notifice ANSVSA pentru înscrierea în lista comercianților cu amănuntul cărora li se permite să ofere produse medicinale veterinare la distanță.

 

VERIFICAȚI CU ATENȚIE PREZENȚA LOGOULUI DE SECURITATE PE FIECARE PAGINĂ A SITE-ULUI FARMACIEI VETERINARE/PUNCTULUI FARMACEUTIC VETERINAR ÎNAINTE DE A COMANDA ONLINE PRODUSE MEDICINALE VETERINARE!

Lista comercianților cu amănuntul cărora li se permite să vândă la distanță (online) produse medicinale veterinare

Județul Argeș
 • S.C. VET PET MED STAFF S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 108/F din 24.02.2020)
  • Adresă:  Comuna Ciofrângeni, str. Principală, nr. 359, județul Argeș
  • Site web: www.vetpet-shop.ro
  • Data notificării: 21.04.2022
 • S.C. RADU VET ANIMAL S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 146/F din 24.02.2023)
  • Adresă: Pitești, str. Liviu Rebreanu, nr. 3, bloc A5, scara B, ap. 5, județul Argeș
  • Site web: https://vetagroshop.ro
  • Data notificării: 08.05.2024
Județul Bistrița-Năsăud
 • S.C. ZOO-HOBBY S.R.L. (punct farmaceutic veterinar – nr. înregistrare 39 din 11.02.2022)
  • Adresă (punct de lucru): localitatea Bistrița, strada Independeței, nr. 99B, spațiul 1, județul Bistrița-Năsăud
  • Site web: www.zoohobby.ro
  • Data notificării: 03.05.2022
Județul Brașov
 • S.C. PAMAS TRADING S.R.L.
  • Puncte de lucru:
   1. Brașov, Str. Crișului nr. 18, Centrul comercial Magnolia Shopping Center, Spațiul Comercial A05, etaj P, Județul Brașov – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare 12 din 20.09.2019.
   2. Brașov, Str. Egretei nr. 1, Centrul comercial La Strada Street Mall Concept, Spațiul Comercial nr. 4-5, Județul Brașov – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare 8 din 12.10.2018.
  • Site web: www.zoopoint.ro
  • Data notificării: 05.07.2024
Județul Buzău
 • S.C. IRIS PHARM  S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 41 din 20.12.2011)
  • Adresă: Buzău, Str. Unirii, bl. 8E, parter (magazin 31), Județul Buzău
  • Site web: www. irispharmvet.ro
  • Data notificării: 03.10.2022
Județul Călărași
 • S.C.DOGTORS CAT PHARMACY S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 36 din 05.08.2019)
  • Adresă: Str. Știrbei Vodă nr.6, bl. M2, parter, județul Călărași
  • Site web: www.dogtorcat.ro
  • Data notificării: 09.05.2023
Județul Cluj
 • S.C. PET VET S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație CJ 108 din 14.09.2020)
  • Adresă: localitatea Cluj Napoca, Piata Timotei Cipariu nr.9, bl. 1A, ap. 64/1, județul Cluj
  • Site web: www.safepet.ro
  • Data notificării: 06.06.2022

 

 • S.C. VREME VET S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație CJ 120 din 07.12.2022)
Județul Constanța
 • S.C. KASIM SUIN S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 145/19.02.2024)
  • Punct de lucru: localitatea Constanța, str. Avram Iancu, nr. 34A, Parter, județul Constanța
  • Site web: www.animapet.ro
  • Data notificării 21.02.2024
Județul Dâmbovița
 • FARMACIA MEDIVET S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizatie 88 din 03.08.2022)
  • Adresă (punct de lucru): Bulevardul Unirii nr. 6-8, spațiul comercial nr. 1, Târgoviște, județul Dâmbovița
  • Site web: www.lilpet.ro
  • Data notificării: 19.04.2024
Județul Dolj
 • S.C PETKIT SHOP  S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 57 din 13.05.2021)
  • Adresă: Mun. Craiova, Str. Nicolae Romanescu, Nr. 82, Judetul Dolj
  • Site web: www.petkit.ro
  • Data notificării: 15.07.2022
Județul Galați
 • S.C. MEDICALVET  S.R.L. (punct farmaceutic veterinar – nr. înregistrare 40 din 19.01.2017)
  • Adresă (punct de lucru): str. Siderurgistilor nr.40, bloc M1B, Județul Galați
  • Site web: www. farmaciavet.ro
  • Data notificării: 15.12.2022
Județul Gorj
 • S.C. MINVETER S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 38 din 21.02.2020)
  • Adresă:  localitatea Novaci, str. Eroilor, nr.26, județul Gorj
  • Site web: www.shop4pet.ro
  • Data notificării: 13.05.2022

 

 • S.C. SELLA IMPEX COM S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 20 din 02.02.2012)
  • Adresă: Târgu Jiu, str. Plevnei nr. 1, județul Gorj
  • Site web: doctorulgradinii.ro
  • Data notificării: 28.12.2022
Județul Iași
 • S.C. DACIA SUPERVET S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 16 din 05.12.2019)
  • Adresă (punct de lucru): Municipiul Iași, strada Prof. I. Simionescu, nr. 1, bl. A1-2, județul Iași
  • Site web: https://shop.daciasupervet.ro
  • Data notificării: 04.05.2022

 

 • S.C. BB COM S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 008 din 24.06.2008)
  • Adresă sediu social: Str. Spancioc, nr. 32, Iași
  • Adresă punct de lucru: Str. Eternitate, nr. 3, bloc 305, scara A, parter, Iași
  • Site web: www.animalutulmeu.ro
  • Data notificării: 18.03.2022

 

 • S.C. ACTIVMED S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 9 din 06.08.2019)
  • Adresă:  Comuna Miroslava, Nr. Cadastral 3576, județul Iași
  • Site web: www.activmed.ro
  • Data notificării: 10.05.2022
Județul Ilfov
 • S.C. ROMVAC COMPANY S.A. (farmacie veterinară – nr. autorizație: IF-01/ 16.06.2008)
  • Adresa: Șoseaua Centurii nr.7, localitatea Volunari, jud. Ilfov
  • Site web: www.romvac.ro
  • Data notificării: 23.02.2022

 

 • S.C. YOUR STUFF S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație IF-39 din 13.08.2019)
  • Adresă: Sat Tamași (Comuna Corbeanca), str. Bisericii nr. 50, Ilfov
  • Site web: www.pentruanimale.ro
  • Data notificării: 17.03.2022

 

 • S.C. NOVA GROUP INVESTMENT S.R.L. ( punct farmaceutic veterinar – nr. înregistrare IF-21 din 27.09.2018)
  • Adresă: Sat Dragomiresti-Vale, comuna Dragomiresti-Vale, str. Cireșului, nr.22, construcția C1 și C2, Ilfov
  • Site web: www.petcare.ro   și www.welltest.ro
  • Data notificării: 22.03.2022

 

 • S.C. FARMACIA VETERINARĂ & FITOFARMACIA DRAGOMIREȘTI S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație IF-08 din 12.09.2018)
  • Adresă (punct de lucru): Strada Republicii, nr. 150, Dragomirești Deal, Ilfov
  • Site web: www.fvdshop.ro
  • Data notificării: 13.04.2022

 

 • S.C. FARMACIA TEI S.R.L. (punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare IF- 47 din 19.06.2023)
  • Adresă (punct de lucru): Orașul Popești Leordeni, Șoseaua Olteniței nr. 27A, corp C3, Județul Ilfov.
  • Site web: comenzi.farmaciatei.ro
  • Data notificării: 19.06.2023

 

 • S.C. PETMART ONLINE S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 90 din 03.11.2023)
  • Adresa: Sperantei nr. 10, Buftea, judetul Ilfov
  • Site web: www.petmart.ro
  • Data notificării: 21.02.2024

 

 • S.C. PET PRODUCT S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizatie 52 din 09.06.2023)
  • Adresă (punct de lucru): Comuna Balotesti, Calea București nr. 2 bis, Centrul Comercial DN1 Value Centre, Unitatea GF04, cod postal 077015, județul Ilfov
  • Site web: animax.ro
  • Data notificării: 19.06.2024

 

 • S.C. PAMAS TRADING S.R.L.
  • Puncte de lucru:
   1. Otopeni, Drumul Odăii nr.42, Spațiul C1 05, Județul Ilfov – farmacie veterinară, nr. autorizație IF-91/28.11.2023.
   2. Popești-Leordeni, Str. Amurgului nr. 34, spațiul comercial, nr.20, Centrul Comercial La Strada Street Mall Concept, Județul Ilfov – farmacie veterinară, nr. autorizație IF-92/28.11.2023.
   3. Bragadiru, Șos. Alexandriei nr. 229, standul B, Județul Ilfov – farmacie veterinară, nr. autorizație IF-46/05.03.2020.
   4. Bragadiru, Str. Coralului nr. 4, spațiul comercial, nr.2-4a, Județul Ilfov – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare IF-34/24.03.2021.
  • Site web: www.zoopoint.ro
  • Data notificării: 05.07.2024
Județul Mehedinți
 • S.C. MATHYPETSHOP S.R.L. (farmacie veterinară, nr. autorizatie 84 din 13.04.2022)
  • Adresă: localitatea Drobeta Turnu Severin, strada Cicero nr. 102, bl. xf3, sc.1, ap.3, județul Mehedinți
  • Site web: www.ehranaanimale.ro
  • Data notificării: 06.03.2024
Județul Mureș
 • S.C. PANTHERA-MED S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 38 din 15.07.2016)
  • Adresă: Târgu Mureș, Piața Onești nr.6, județul Mureș.
  • Site web: www.pantheramed.ro
  • Data notificării: 20.11.2023
Județul Neamț
 • S.C. VEROANIMA CONSULT S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 85 din 15.10.2020)
Județul Olt
 • S.C. NIEGO S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 102 din 02.05.2022)
  • Adresă: Slatina, str. Pitești nr.173, județul Olt
  • Site web: www.niego.ro
  • Data notificării: 15.03.2024
Județul Prahova
 • S.C. PAMAS TRADING S.R.L.
  • Punct de lucru: Păuleștii Noi, str. Calea Unirii nr. 63, Centrul comercial Cherry Retail Park, C2, Județul Prahova – farmacie veterinară, nr. autorizație 116/29.11.2023.
  • Site web: www.zoopoint.ro
  • Data notificării: 05.07.2024
Județul Sibiu
 • S.C. THE PET CLUB S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 204 din 19.07.2018)
  • Adresă: Str. Luptei nr. 17, județul Sibiu
  • Site web: www.thepetclub.ro
  • Data notificării: 11.07.2022
Județul Timiș
 • S.C. TAL GRUP DUMBRAVITA S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 323 din 09.10.2023)
  • Adresă: Dumbrăvița, str. Conac nr. 8A, județul Timiș
  • Site web: www.e-sopron.ro
  • Data notificării: 15.11.2023
Județul Tulcea
 • S.C. MEGA PET SHOP S.R.L. (punct farmaceutic veterinar – nr. înregistrare 1063 din 09.01.2023)
  • Adresă (punct lucru): Str. Isaccei, nr.119, județul Tulcea
  • Site web: www.megapet.ro
  • Data notificării: 16.03.2023
Municipiul București
 • S.C. ADAVET FARMAXIA S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 283 din 08.02.2021)
  • Adresa: Str. Tampa nr. 5, sector 2, București, cu punct de lucru in Bulevardul Lacul Tei nr. 126-128, spatiul comercial ( unitatea 60), bl 17-18.
  • Site web: www.adavet.ro
  • Data notificării: 08.03.2022

 

 • S.C. ZUZAVET S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 109 din 14.10.2009)
  • Adresa: Str. Litoralului nr.11, sector 2, București
  • Site web: www.zuzavet.ro
  • Data notificării: 08.03.2022

 

 • S.C. O.G.&I.LTD Impex S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 179 din 29.11.2018)
  • Adresa: Str. Campul Mosilor, nr 5, Halele Centrale Obor, Sector 2, București
  • Site web: www.veterinara.ro
  • Data notificării: 10.03.2022

 

 • S.C. HAPPYPETS ONLINE S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 232 din 28.02.2020)
  • Adresa: Str. Străduinței nr. 2, bl. O4, ap. 42, sector 4, București
  • Site web: www.happypets.ro
  • Data notificării: 10.03.2022

 

 • S.C. MOBILE VET S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 197 din 03.05.2019)
  • Adresa: Str. Doamna Ghica nr. 133, sector 2, București
  • Site web: www.mobilepet.ro
  • Data notificării: 10.03.2022

 

 • S.C. ZUZI VET FARMAXIA S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 146 din 19.03.2018)
  • Adresă: Bd. Uverturii nr. 83, bl. O15, sector 6, București
  • Site web: www.petmax.ro
  • Data notificării: 14.03.2022

 

 • S.C. PETMART ONLINE S.R.L.
 • Puncte de lucru:
  • Farmacie veterinară – nr. autorizație 301 din 17.05.2021
  • Adresă: Str. Nicolae Roșu nr. 24, sect. 3, București
  • Site web: www.petmart.ro
  • Data notificării: 15.03.2022
  • Farmacie veterinară – nr. autorizație 419 din 14.12.2023
  • Adresă: Calea Dudesti nr. 139, sector 3, București
  • Site web: www.petmart.ro
  • Data notificării: 21.02.2024

 

 • S.C. KRAFTMANN FARMA VET S.R.L.  (farmacie veterinară – nr. autorizație 31 din 04.05.2015)
  • Adresă: Str. Mr. Atanase Ionescu, nr. 37, sector 2 , București
  • Site web: farapurici.ro
  • Data notificării: 15.03.2022

 

 • S.C. WORK TEAM PET S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 144 din 05.03.2018)
  • Adresă: Bld. Ferdinand I, nr.120, bloc O11, sector 2, București
  • Site web: www.zoomax.ro
  • Data notificării: 23.03.2022

 

 • S.C. CATSHOP STORE & SERVICES S.R.L. ( farmacie veterinara – nr. autorizație 290 din 08.03.2021)
  • Adresă: Drumul Sării nr. 120B, sector 6, București
  • Site web: www.catshop.ro
  • Data notificării: 24.03.2022

 

 • S.C. HAMZU VET S.R.L. (farmacie veterinara – nr. autorizație 214 din 26.08.2019)
  • Adresă: Șoseaua Mihai Bravu nr. 110, parter, bloc D2, sector 2, București
  • Site web: www.casalabutelor.ro
  • Data notificării: 25.03.2022

 

 • S.C. PERFECT PET S.R.L. (punct farmaceutic veterinar – nr. înregistrare 204 din 03.07.2019)
  • Adresă: Bd.Basarabia nr. 89, sector 2, București
  • Site web: www.perfectpet.ro
  • Data notificării: 30.03.2022

 

 • S.C. TILAVET S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 22 din 23.03.2015)
  • Adresă: Strada Barajul Dunării, nr.3, Piața Agroalimentară și Centrul Titan II (Miniș), sector 3, București
  • Site web: www.farmacia-veterinara.ro
  • Data notificării: 13.04.2022

 

 • S.C. CORANDY PET S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 38 din 16.07.2015)
  • Adresă: str. Plt. Radu Gheorghe nr.12, sector 3, județul București
  • Site web: www.petshopsalon.ro
  • Data notificării: 06.05.2022

 

 • S.C. PET CARE HOUSE S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 299 din 10.05.2021)
  • Adresă:  str. Teiul Doamnei, nr.100, bloc 1, sc.1, ap.4, parter, sector 2, București
  • Site web: shop.vethousebucuresti.ro
  • Data notificării: 23.05.2022

 

 • BEST FRIENDS ANIMAL CLINIC S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 160 din   03.07.2018)

 

 • S.C. ALTVET & PET ARK S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 250 din 27.08.2020)
  • Adresă: B-dul. Camil Ressu nr. 8, bl. 1, parter, sect. 3, București
  • Site web: www.altvet.ro
  • Data notificării: 14.06.2022

 

 • S.C. NOVA VET  S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 319 din 20.12.2021)
  • Adresă: Str. Vatra Dornei nr. 5, bl. M1, sc. A, ap.1, parter, sect. 4, București
  • Site web: vetbox.ro
  • Data notificării: 13.07.2022

 

 • S.C. A&D EXOPET  S.R.L. (punct farmaceutic veterinar – nr. înregistrare 173 din 08.10.2018)
  • Adresă (punct de lucru): Șos. Mihai Bravu nr. 4, bl. 60C, parter, sector 2, București
  • Site web: www. exopet.ro
  • Data notificării: 21.11.2022

 

 • S.C. HAPPYNATURA S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 104 din 06.02.2017)
  • Adresă (punct de lucru): Str. Tămâioarei nr. 116B, sector 2, București
  • Site web: www.apinatura.ro
  • Data notificării: 29.05.2023

 

 • S.C. FARMACIA TEI S.R.L.
  • Puncte de lucru:
   1. Strada Pucheni nr. 42, SPAȚIU COMERCIAL ÎN COMPLEXUL COMERCIAL MEGA CENTER, sector 5, Județul București – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare 377 din 12.01.2023
   2. Bulevardul Barbu Văcărescu nr. 154-158, sector 2, București – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare 378 din 25.01.2023
   3. Str. Biharia nr. 67-77, Corp I1, parter, sector 1, București – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare 379 din 25.01.2023
   4. Bulevardul Timișoara nr. 26, CENTRUL COMERCIAL PLAZA ROMANIA, sector 6, București – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare 396 din 06.06.2023
   5. Bulevardul Camil Ressu nr. 7, parter, sector 3, București – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare 400 din 15.06.2023
  • Site web: comenzi.farmaciatei.ro
  • Data notificării: 19.06.2023

 

 • S.C. UNIVERSAL VET PHARMA S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 411 din 19.09.2023)
  • Adresă (punct de lucru): Calea Văcărești nr. 280, bl.67, parter, sector 4, județul București
 • S.C. UNIVERSAL VET PHARMA S.R.L. (punct farmaceutic veterinar – nr. înregistrare 406 din 25.07.2023)
  • Adresă (punct de lucru): Drumul Sării nr. 120b, sector 6, județul București
  • Site web: www. tails.ro
  • Data notificării: 06.11.2023

 

 • S.C. LA FLORIENI S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 360 din 04.07.2022)
  • Adresă: Bulevardul Lacul Tei nr. 126-128, bl. 17-18, sector 2, Județul București
  • Site web: www.julia-pets.ro
  • Data notificării: 14.11.2023

 

 • S.C. ALPHA VETEXPERT S.R.L. (farmacie veterinară – nr. autorizație 388 din 13.04.2023)
  • Adresă: Bulevardul Timișoara nr. 21, sector 6, Județul București
  • Site web: https://shop.alphavet.ro/
  • Data notificării: 09.02.2024

 

 • S.C. BIOS 2000 S.R.L. (punct farmaceutic veterinar – nr. înregistrare 29 din 22.04.2015)
  • Adresă: Șos. Giurgiului nr.127, bloc 2B, sector 4, județul București
  • Site web: https://www.bios2000.ro
  • Data notificării: 19.05.2024

 

 • S.C. MAGIC ZOO PET S.R.L. (punct farmaceutic veterinar – nr. înregistrare 353 din 06.05.2022)
  • Adresă (punct de lucru): Bld. Iuliu Maniu nr.61, parter, spațiul 2, bl. P8, sc.5, ap. 167, sector 6, Județul București
  • Site web: https://www.magicpet.ro
  • Data notificării: 14.06.2024

 

 • S.C. PAMAS TRADING S.R.L.
  • Puncte de lucru:
   1. Aleea Barajul Sadului nr.1, parter, sector 3, Județul București – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare 350 din 28.04.2022.
   2. Str. Năsăud nr. 97, Centrul comercial Năsăud Shopping Center, spațiul comercial 1.4-1.6 parter, sector 5, Județul București – punct farmaceutic veterinar, nr. înregistrare 332 din 22.03.2022.
  • Site web: www.zoopoint.ro
  • Data notificării: 05.07.2024