Săptămâna de conștientizare a rezistenței la antibiotice ” World Antibiotic Awareness Week (13-19 noiembrie 2017)”

17.11.2017

 

Informare de presă

Săptămâna de conștientizare a rezistenței la antibiotice

” World Antibiotic Awareness Week (13-19 noiembrie 2017)”

 

În perioada 13 – 19 noiembrie 2017 este stabilită, la nivel mondial (FAO, OIE, WHO), Săptămâna de conștientizare a rezistenței la antibiotice. Riscul reprezentat de rezistenţa la antimicrobiene (RAM) este unul care trebuie considerat o problemă de siguranță a sănătății publice, pentru care sunt necesare angajamente politice la nivel naţional şi internaţional.

În acest sens, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a întreprins şi continuă să întreprindă acţiuni ferme pentru combaterea RAM.

Aceste eforturi sunt concretizate în:

– elaborarea în iulie 2016 și derularea Strategiei ANSVSA privind combaterea RAM în medicina veterinară pentru perioada 2016 – 2018;

– elaborarea și postarea pe site-ul ANSVSA a Ghidului privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în medicina veterinară;

– derularea anuală a unui Plan Naţional de Control Reziduuri (inclusiv pentru antimicrobiene) aprobat de Comisia Europeană;

– derularea anuală a programelor cofinanţate de monitorizare şi raportare a rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale;

–  raportarea la Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor a tendinţelor, a surselor zoonozelor şi a agenţilor zoonotici în furaje, alimente şi animale, ce include şi informaţiile despre focarele de toxiinfecţii alimentare şi rezistenţa antimicrobiană a agenţilor zoonotici;

– transmiterea la Agenţia  Europeană a Medicamentelor şi la OIE a volumului de vânzări de produse medicinale veterinare antimicrobiene (începând cu anul 2014);

– asigurarea instruirii medicilor veterinari oficiali pe tema combaterii RAM, conform unui program anual de instruiri;

– colaborarea cu asociaţii şi patronate în scopul combaterii RAM, în special întâlnirile trimestriale cu Uniunea Crescătorilor de Păsări din România și cu Societatea Medicilor Veterinari în Patologia Aviară și a Animalelor Mici.

Cu această ocazie, reiterăm deschiderea noastră către o mai bună colaborare cu toate organizațiile care deţin responsabilităţi în lupta cu utilizarea inadecvată a antimicrobienelor şi prevenirea fenomenului de antibiorezistenţă întrucât aceasta se poate obţine numai prin implicarea și coopararea activă a tuturor factorilor implicați și interesați.

Informații relevante privind măsurile necesare pentru diminuarea antibiorezistenței în medicina veterinară sunt disponibile pe site-ul www.ansvsa.ro la secțiunea ”Utilizarea prudentă a antimicrobienelor”.

Serviciul Comunicare