Precizări ANSVSA referitoare la protestul organizat de Colegiul Medicilor Veterinari din România – asociație a medicilor veterinari de liberă practică

02.11.2018

Informare de presă

Precizări ANSVSA referitoare la protestul organizat de Colegiul Medicilor Veterinari din România – asociație a medicilor veterinari de liberă practică

 

Astăzi, la sediul Autoritǎţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, a avut loc o întâlnire între reprezentanții Colegiului Medicilor Veterinari din România și cei ai conducerii instituției, pentru a discuta revendicările protestatarilor.

În urma discuțiilor purtate, s-a stabilit că toate aspectele semnalate vor fi analizate și, în acest sens, dialogul pentru soluționarea acestora va fi continuat, în perioada imediat următoare, prin întâlniri între reprezentanții celor două entități, atât la nivel central, cât și la nivel local.

Revendicările formulate de participanții la acest protest privind efectuarea inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale pentru verificarea statusului de sǎnǎtate al animalelor și a vaccinǎrii antirabice a carnasierelor domestice au fost clarificate, având în vedere că inspecţiile în exploataţii au fost demarate în data de 22 octombrie (în conformitate cu precizǎrile primite din partea Comisiei Europene), iar vaccinare antirabicǎ a fost demaratǎ începând cu 1 octombrie.

Referitor la Ordonanța de urgență nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar trebuie precizat că, în conformitate cu prevederile acestui act normativ: „ Proprietarii ori deţinătorii de animale pot deţine şi administra numai acele produse medicinale veterinare care sunt dobândite legal, fie prin achiziţie pe bază de prescripţie, fie prin achiziţie fără prescripţie, după caz, sub supravegherea medicului veterinar”. Rezultă că, medicul veterinar de liberă practică – atestat de Colegiul Medicilor Veterinari, este singurul specialist care, în continuare, are drepturi exclusive în actul medical veterinar, respectiv: examinarea animalelor, stabilirea diagnosticului, prescrierea tratamentului necesar, efectuarea tratamentului sau supravegherea efectuarii tratamentului.

Cu prilejul aceste întâlniri, reprezentanții Colegiului Medicilor Veterinari din România au pus în discuție și un proiect legislativ, care sǎ fie înaintat şi dezbǎtut în Comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor și care prevede acordarea unei sume compensatorii în valoare de 5.000 lei/lunǎ per concesiune reprezentând suplimentarea plǎţii manoperelor consecutive realizǎrii programului strategic.

La nivelul ANSVSA se analizează și alte variante fezabile de modificare legislativă pentru eficientizarea activității sanitare veterinare, pe lângă cea propusă de Colegiul Medicilor Veterinari din România, care ar presupune suplimentarea fondurilor alocate instituției cu suma de de 170.760 mii lei.

Conducerea ANSVSA a dat asigurări că va examina și posibilitatea de uniformizare a tarifelor stabilite prin contractul de concesiune, cu cele prevăzute prin contractul de prestări servicii.

ANSVSA reiterează, și pe această cale, disponibilitatea pentru colaborare și dialog constructiv pentru identificarea celor mai bune soluții, din punct de vedere tehnic și legislativ.

Prin toate acțiunile pe care le desfășoară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor urmăreşte să identifice, evalueze şi să diminueze toate riscurile asociate lanţului alimentar, cu scopul de a proteja sănătatea publică şi siguranţa alimentelor de origine animală şi nonanimală, respectând deopotrivă profesia de medic veterinar și operatorii economici care activează în sectoarele alimentar și agroalimentar.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară