Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

20.06.2019

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

mai 2019

 

În cursul lunii mai 2019, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 12.131 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate și prelucrate, precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

 

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 108 de amenzi în valoare de 551.500 de lei.

 

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Alba, 4.800 lei – comercializare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, neîntreţinerea în condiţii igienice a spaţiilor de depozitare a alimentelor, etichetare incompletă;
 • Arad, 19.000 lei – igienă necorespunzătoare, neînceperea procedurii de retragere/rechemare, neanunţare începere activitate;
 • Argeş, 10.000 lei – spaţiu de depozitare insuficient igienizat, rafturi neigienizate;
 • Bacău, 36.600 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare în spaţiu neaprobat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor fără respectarea condiţiilor de igienă;
 • Bihor, 10.000 de lei – manipulare şi depozitare necorespunzătoare;
 • Bistriţa – Năsăud, 22.400 de lei – lipsă echipament protecţie, atestare stare de sănătate, produse cu ambalaje deteriorate şi etichete nelizibile, mobilier, rafturi, pereţi degradaţi şi murdari;
 • Botoşani, 1.200 de lei – etichetare necorespunzătoare;
 • Braşov, 3.000 de lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Brăila, 1.200 de lei – nerespectarea condiţiilor de depozitare materii prime, echipamente de lucru neigienizate;
 • Cluj, 23.200 de lei – pardoseală murdară, navete murdare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dâmboviţa, 105.200 de lei – neîntreţinere spaţii de producţie şi depozitare, ustensile de lucru, manipulate neigienică alimente, neanunţarea începerii activităţii, depozitare necorespunzătoare, comercializare alimente expirate;
 • Galaţi, 2.000 de lei – funcţionare în spaţii neaprobate;
 • Gorj, 62.000 de lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsă parţială a elementelor de identificare pe ambalaje, nedemonstrarea trasabilităţii, lipsa termometrelor pentru monitorizarea temperaturii în spaţiile frigorifice, lipsa fişelor de aptitudini care atestă starea de sănătate a personalului lucrător, nu se aplică un program bazat pe bune practici de igienă şi principiile HACCP, spațiile de prelucrare nu sunt întreţinute corespunzător şi nu sunt igienizate adecvat, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neautorizate;
 • Harghita, 11.800 de lei – activitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, manipulare şi depozitare necorespunzătoare;
 • Ialomiţa, 24.800 de lei – manipularea produselor alimentare cu mijloc auto neînregistrat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare, manipularea produselor de către personal care nu deţine documente actualizate prin care să facă dovada stării de sănătate corespunzătoare, produse alimentare neconforme, echipamente întreţinute necorespunzător în stare de igienă precară, etichetare necorespunzătoare;
 • Iaşi, 2.600 de lei – lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, spaţii neîntreţinute, igienă necorespunzătoare;
 • Ilfov, 97.000 de lei – etichetare, manipulare, depozitare necorespunzătoare, neîntreţinere spaţii, lipsă certificat sanitar veterinar pentru produse alimentare;
 • Maramureş, 3.000 de le i- neanunţarea începerii activităţii;
 • Mehedinţi, 26.000 de lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor, nerespectarea programului de autocontrol, neîntocmire program de autocontrol, lipsă buletine analiză produse finite, lipsă spaţiu păstrare echipament de lucru personal lucrător, nerespectarea normelor privind depozitarea şi manipularea produselor alimentare;
 • Mureş, 12.400 de lei – igienă neconformă, spaţii necorespunzătoare;
 • Neamţ, 600 de lei – nerespectarea cerinţelor de igenă, lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Prahova, 10.000 de lei – neîntreţinere spaţii şi utilaje;
 • Sibiu, 22.700 de lei – ambalare şi depozitare necorespunzătoare;
 • Timiş, 9.000 de lei – neîntreţinerea în condiţii de igienă a spaţiului de producţie, spaţii de depozitare neigenizate, neanunţarea începerii activităţii;
 • Tulcea, 4.800 de lei – produsele alimentare depozitate necorespunzător, sacii cu făină sunt depozitaţi pe paviment, nu s-a putut face dovada igienizării;
 • Vâlcea, 600 de lei – neîntreţinere corespunzătoare spaţii;
 • Vaslui, 2.600 de lei – nerespectarea normelor de igienă la comercializare, depozitare necorespunzătoare;
 • Vrancea, 23.000 de lei – ambalare şi etichetare necorespunzătoare a produselor de panificaţie, deficienţe de ambalare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, produse cu modificări organoleptice;

 

În cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise. De asemenea, s-au efectuat teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probele fiind transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

 

 

 

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară