Actualizarea situației privind evoluția Pestei Porcine Africane

                                                                           04.06.2021

 

Informare de presă

Actualizarea situației privind evoluția Pestei Porcine Africane

 

În perioada 23-27 noiembrie 2020 a avut loc misiunea de audit DG(SANTE) 2020-6971 în vederea evaluării implementării controlului sănătății animale în relație cu pesta porcină africană. Obiectivele auditului au fost de a evalua punerea în aplicare a planurilor de eradicare a pestei porcine africane (PPA) și de a urmări acțiunile întreprinse ca răspuns la recomandările anterioare de audit ale Comisiei.

În concluzie raportul DG(SANTE) 2020-697 menţionează că:

 • autoritățile veterinare au înregistrat progrese semnificative din 2018, în special în domeniul înregistrării unităților, al calității investigațiilor epidemiologice și al urmăririi din unitățile de focar. Cu toate acestea, lipsa continuă a oricărei aplicări a constrângerilor privind dimensiunea exploatației și a cerințelor de biosecuritate în unitățile necomerciale (gospodărești) menține ridicat riscul de răspândire a bolii la porcii domestici”
 • autoritățile veterinare investighează imediat focarele suspecte de boală”
 • “echipa de audit a examinat anchetele epidemiologice privind focarele din unitățile comerciale și necomerciale, observând că acestea au fost amănunțite și complete”
 • în urma confirmării, autoritățile veterinare au aplicat cu promptitudine toate măsurile necesare asupra exploatațiilor afectate și în zonele restricționate”
 • “au avut sprijinul autorităților silvice pentru creșterea numărului de mistreți vânați în fiecare an. Cu toate acestea, autorităţile silvice nu au interzis hrănirea lor în perioada de iarnă și nici nu interzic vânătoarea în zonele infectate”.

Deși au fost înregistrate progrese semnificative de către autoritatea competentă (ANSVSA), rămân în continuare de rezolvat următoarele aspecte pentru care au fost formulate, în cadrul raportului de audit DG(SANTE) 2020-6971, următoarele recomandări:

 1. Să se asigure că medicii veterinari oficiali și autorizați au competențele legale necesare pentru a aplica cerințele de biosecuritate în unitățile necomerciale de porcine (gospodăriile populației), așa cum se prevede în planul aprobat de eradicare a pestei porcine africane pentru porcii domestici”
 2. “Să se asigure competențele legale necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de gestionare a populației de mistreți și a cerințelor de supraveghere stabilite în planul de eradicare a PPA pentru mistreți, aprobat prin Decizia (UE) 2018/1995”
 1. “Să se utilizeze informațiile disponibile privind rezultatele activităților controlate planificate pentru a identifica și a remedia deficiențele sistemului de control.”

Anterior formulării recomadărilor de către auditorii în cadrul misiunii DG(SANTE) 2020-6971 A.S.V.S.A. a inițiat Proiectul de Ordonanță de Urgență privind aprobarea Programului de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se intenționează stabilirea unor prevederi concrete referitoare la:

 1. a) tipurile de exploatații de porcine pe teritoriul României şi dimensiunea acestora;
 2. b) responsabilităţile operatorilor şi cerinţele minime de biosecuritate pentru fiecare tip de exploataţie;
 3. c) obligaţiile operatorilor care deţin porcine în cadrul exploataţiilor noncomerciale şi comerciale;
 4. d) strategia de management şi de vânătoare a porcilor mistreţi;
 5. e) creşterea capacității de neutralizare a subproduselor de origine animală;
 6. f) campanii de conştientizare;
 7. g) cerinţele privind mişcarea porcinelor pe teritoriul României;
 8. h) realizarea controalelor oficiale veterinare și a altor activități de control oficial interinstituțional de către autoritățile competente, în vederea urmăririi implementării planului de acțiuni de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane pe teritoriul României.

Acest proiect își propune armonizarea Strategiei României la Strategia Europeană, precum și deblocarea situaţiei existente, respectiv asigurarea creșterii porcinelor pe teritoriul României în condiții de siguranță, prin aplicarea unor măsuri urgente de supraveghere, prevenire și control a pestei porcine africane, în conformitate cu legislaţia europeană şi recomandările Comisiei.

La data de 03.06.2021 sunt active un număr de 184 focare pestă porcină africană (PPA), conform datelor prezentate în graficul nr. 1, din care 5 focare în exploatații comerciale și 3 focare în exploatații comerciale de tip A, fiind afectate un număr de 93.654 porcine (animale afectate din focarele active).

Grafic nr. 1

În intervalul 21.05.2021 – 03.06.2021 au fost înregistrate 21 de focare noi de PPA:

 • Județul Arad – 1 focar;
 • Județul Bihor – 3 focare;
 • Județul Cluj – 2 focare;
 • Județul Dolj – 1 focar;
 • Judetul Dâmbovița – 1 focar;
 • Județul Maramureș – 6 focare;
 • Județul Satu Mare – 2 focare;
 • Județul Sălaj – 1 focar;
 • Județul Vâlcea – 2 focare;
 • Județul Vaslui – 1 focar;
 • Județul Vrancea – 1 focar.

și au fost stinse 137 de focare de PPA:

 • Județul Arad – 4 focare;
 • Județul Alba – 3 focare;
 • Județul Bihor – 9 focare;
 • Județul Botoșani – 2 focare;
 • Județul Bistrița Năsăud – 5 focare;
 • Județul Brașov – 1 focar;
 • Județul Buzău – 6 focare;
 • Județul Cluj – 9 focare;
 • Județul Dâmbovița – 1 focar;
 • Județul Dolj – 4 focare;
 • Județul Gorj – 54 focare;
 • Județul Giurgiu – 7 focare;
 • Județul Ilfov – 6 focare;
 • Județul Ialomița – 3 focare;
 • Județul Mehedinți – 4 focare;
 • Județul Maramureș – 1 focar;
 • Județul Mureș – 1 focar
 • Județul Sălaj – 11 focare;
 • Județul Suceava – 2 focare;
 • Județul Timiș – 3 focare;
 • Județul Vrancea – 1 focar.

De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost diagnosticate 5.733 de cazuri la mistreți în 41 de județe.

În conformitate cu prevederile europene, cazurile la mistreți se sting după cel puțin 2 ani de la apariția lor.

Situația cazurilor pozitive la mistreți se prezintă astfel:

–        Județul Alba – 9 mistreți găsiți morți și 52 de mistreți pozitivi vânați;

–        Județul Arad – 213 de mistreți găsiți morți și 68 de mistreți vânați;

–        Județul Argeș – 133 de mistreți găsiți morți și 18 mistreți vânați;

–        Județul Bacău – 119 de mistreți găsiți morți și 22 de mistreți vânați;

–        Judeţul Bihor – 256 de mistreți găsiți morți și 51 de mistreți vânați;

–        Județul Bistrița-Năsăud – 13 mistreți găsiți morți și 1 mistreț vânat;

–        Județul Botoșani – 128 de mistreți găsiți morți și 20 de mistreți vânați;

–        Județul Brașov – 14 mistreți găsiți morți și 14 mistreți vânați;

–        Judeţul Brăila – 21 de mistreți găsiți morți și 5 mistreți vânați;

–        Județul Buzău – 28 de mistreți găsiți morți și 81 de mistreți vânați;

–        Județul Caraș – Severin – 20 mistreți găsiți morți și 110 mistreți vânați;

–        Judeţul Călăraşi – 128 de mistreți găsiți morți și 54 de mistreți vânați;

–        Judeţul Constanţa – 21 de mistreți găsiți morți și 24 de mistreți vânați;

–        Județul Covasna – 14 mistreți găsiți morți și 8 mistreți vânați;

–        Județul Cluj – 22 mistreți găsiți morți și 13 mistreți vânați;

–        Județul Dâmbovița – 64 de mistreți găsiți morți și 51 de mistreți vânați;

–        Județul Dolj – 40 de mistreți găsiți morți și 39 de mistreți vânați;

–        Judeţul Galaţi – 36 de mistreți găsiți morți și 11 mistreți vânați;

–        Județul Giurgiu – 210 mistreți găsiți morți și 105 mistreți vânați;

–        Județul Gorj – 53 de mistreți găsiți morți și 50 de mistreți vânați;

–        Județul Harghita – 2 mistreți găsiți morți și 5 mistreți vânați;

–        Județul Hunedoara – 33 de mistreți găsiți morți și 27 de mistreți vânați;

–        Judeţul Ialomiţa – 166 de mistreți găsiți morți și 34 de mistreți vânați;

–        Județul Iași – 203 mistreți găsiți morți și 33 de mistreți vânați;

–        Judeţul Ilfov – 135 de mistreți găsiți morți și 48 de mistreți vânați;

–        Județul Maramureș – 111 de mistreți găsiți morți și 99 de mistreți vânați;

–        Județul Mehedinți – 40 de mistreți găsiți morți și 11 mistreți vânați;

–        Județul Mureș – 18 mistreți găsiți morți și 24 de mistreți vânați;

–        Județul Neamț – 7 mistreți găsiți morți și 5 mistreți vânați;

–        Județul Olt – 5 mistreți găsiți morți și 20 mistreți vânați;

–        Județul Prahova – 171 de mistreți găsiți morți și 35 de mistreți vânați;

–        Judeţul Satu-Mare – 201 mistreți găsiți morți și 179 de mistreți vânați;

–        Judeţul Sălaj – 158 de mistreți găsiți morți și 73 de mistreți vânați;

–        Județul Sibiu – 46 de mistreți găsiți morți și 44 de mistreți vânați;

–        Județul Suceava – 30 de mistreți găsiți morți și 2 mistreți vânați;

–        Județul Teleorman – 492 de mistreți găsiți morți și 50 de mistreți vânați;

–        Județul Timiș – 296 de mistreți găsiți morți și 17 mistreți vânați;

–        Judeţul Tulcea – 108 mistreți găsiți morți și 76 de mistreți vânați;

–        Județul Vaslui – 29 de mistreți găsiți morți și 37 de mistreți vânați;

–        Județul Vâlcea – 195 de mistreți găsiți morți și 77 de mistreți vânați;

–        Județul Vrancea – 33 de mistreți găsiți morți și 19 mistreți vânați.

Dintre acestea, în intervalul 21.05.2021 – 03.06.2021 au fost înregistrate 54 de cazuri noi de PPA la mistreți, după cum urmează:

 • Județul Argeș – 1 cazuri PPA, mistreț vânat;
 • Județul Bacău – 3 cazuri PPA, 1 mistreț găsit mort și 2 mistreți vânați;
 • Județul Botoșani – 5 cazuri PPA, mistreți găsiți morți;
 • Județul Caraș Severin – 5 cazuri PPA, mistreți găsiți morți;
 • Județul Cluj – 6 cazuri PPA, mistreți găsiți morți;
 • Județul Dolj – 2 cazuri PPA, mistreți vânați;
 • Județul Hunedoara – 6 cazuri PPA, 5 mistreți găsiți morți și 1 mistreț vânat;
 • Județul Maramureș – 10 cazuri PPA, 6 mistreți găsiți morți și 4 mistreț vânat;
 • Județul Satu Mare – 2 cazuri PPA, mistreți vânați;
 • Județul Sălaj – 2 cazuri PPA, mistreți găsiți morți;
 • Județul Suceava – 3 cazuri PPA, mistreți găsiți morți;
 • Județul Timiș – 8 cazuri PPA, mistreți găsiți morți;
 • Județul Vâlcea – 1 caz PPA, mistreț găsit mort.

Grafic nr. 2

 

Pin albastru – focare active porci domestici
Pin roșu – cazuri la mistreți

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară