Utilizarea prudentă a antimicrobienelor

Utilizarea pe scară largă a substanțelor antimicrobiene în medicina umană și veterinară în ultimii ani a accelerat apariția și răspândirea microorganismelor rezistente. Această situație a fost agravată de lipsa investițiilor în dezvoltarea de noi antibiotice eficiente. Gravitatea consecințelor este evidentă: se estimează că, în fiecare an, infecțiile rezistente la medicamente conduc la decesul a cel puțin 25 000 de pacienți și generează costuri pentru UE de 1,5 miliarde EUR (costuri de asistență medicală și pierderi ale productivității).
Raportul tehnic comun ECDC/EMEA. The bacterial challenge: time to react. Disponibil la adresa http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/ document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf 11.9.2015 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 299/7
Prin urmare, rezistența la antimicrobiene (RAM) este o prioritate pentru Comisie. În noiembrie 2011, aceasta a lansat un plan de acțiune pe cinci ani menit să abordeze riscurile tot mai mari prezentate de RAM (1). Planul de acțiune se bazează pe o abordare holistică, în conformitate cu inițiativa „One health”. El implică participarea tuturor sectoarelor și acoperă toate aspectele legate de RAM. Principalele obiective ale planului sunt de a consolida prevenirea și controlul RAM în sectorul medicinii umane și veterinare și în sectorul alimentar, precum și de a asigura disponibilitatea agenților antimicrobieni și de a le prelungi eficacitatea. Planul de acțiune acoperă șapte domenii și stabilește douăsprezece măsuri specifice care trebuie luate în domeniul sănătății umane și/sau veterinare.
Planul de acțiune subliniază importanța cooperării internaționale în ceea ce privește combaterea RAM, având în vedere natura globală a problemei. UE sprijină și colaborează activ cu organizații internaționale precum Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, Organizația pentru Alimentație și Agricultură și Comisia Codex Alimentarius, pentru a asigura dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor și a măsurilor globale destinate să limiteze dezvoltarea și răspândirea RAM. Controlul RAM trebuie să fie realizat la nivel internațional, pentru a reduce la minimum consecințele și dezvoltarea acesteia, și trebuie să fie compatibil cu acordurile internaționale, cum ar fi cele ale Organizației Mondiale a Comerțului.

Orientări pentru utilizarea prudentă a substanţelor antimicrobiene în medicina veterinară

Lista laboratoarelor din subordinea ANSVSA, desemnate pentru a efectua testarea sensibilităţii la antimicrobiene

Ghidul naţional privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în medicina veterinară

Strategia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranţa Alimentelor privind Combaterea Rezistenţei la Antimicrobiene(RAM) în Medicina Veterinară 2016-2018

Apariția rezistenței la antimicrobiene – clip informativ US Food ad Drug Administration

Materiale informative OIE privind rezistenţa la antimicrobiene