Proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului

Doriţi să formulaţi o propunere, o sugestie sau o opinie cu privire la un proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului?

Termenul limită pentru formularea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701
 • e-mail: comentariu.legislatie@ansvsa.ro
Electronic, prin formular de contact on-line


  Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

   

  Proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2024
  Proiect de OUG privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANSVSA, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2023
  Proiect de OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
  Proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2022
  Proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2021
  Proiect de OUG pentru stabilirea unor măsuri privind creșterea porcinelor, pentru aprobarea Programului pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România, precum și pentru modificarea unor acte normative
  Proiect de OUG pentru modificarea şi completarea OG nr. 42 /2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

   

  Proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2020
  Proiect de OUG pentru modificarea OUG nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România și pentru modificarea și completarea OUG nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Proiect de OUG pentru modificarea şi completarea OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea OG nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
  Proiect de OUG pentru modificarea şi completarea OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor și pentru abrogarea art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din OG nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
  Proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2019
  Proiect de OUG pentru modificarea OUG nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România și pentru modificarea și completarea OUG nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2018
  Proiect de OUG pentru modificarea art. 13 - 4 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
  Proiecte de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2017
  Proiect de O.U.G. pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor