Legislaţie produse piscicole

Ordinul  președintelui ANSVSA nr. 100/ 2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman.

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 134/2010 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid destinate consumului uman.