Legislaţie produse din carne

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, modificat şi completat de Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 191/2014.

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 35/2011 privind aprobarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică.

Ordinul  președintelui ANSVSA nr. 100/ 2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman.

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 134/2010 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid destinate consumului uman.

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 privind organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman