Proiecte de legi

Doriţi să formulaţi o propunere, o sugestie sau o opinie cu privire la un proiect de lege?

Termenul limită pentru formularea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701
e-mail: comentariu.legislatie@ansvsa.ro

Electronic, prin formular de contact on-line


  Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

   

  Proiecte de legi emise de către ANSVSA în anul 2024
  Proiecte de legi emise de către ANSVSA în anul 2023

  În anul 2023 nu există proiecte de legi supuse dezbaterii publice.

  Proiecte de legi emise de către ANSVSA în anul 2022

  În anul 2022 nu există proiecte de legi supuse dezbaterii publice.

  Proiecte de legi emise de către ANSVSA în anul 2021

  În anul 2021 nu există proiecte de legi supuse dezbaterii publice.

  Proiecte de legi emise de către ANSVSA în anul 2020

  În anul 2020 nu există proiecte de legi supuse dezbaterii publice.

  Proiecte de legi emise de către ANSVSA în anul 2019

  În anul 2019 nu există proiecte de legi supuse dezbaterii publice.

  Proiecte de legi emise de către ANSVSA în anul 2018
  Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale
  Proiecte de legi emise de către ANSVSA în anul 2017