Autorizarea sanitară veterinară a unităților

Conform Ordinului ANSVSA 57/2010

Este necesară unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală şi care doresc să stabilească relaţii comerciale atât cu parteneri existenţi pe teritoriu naţional cât şi cu parteneri din spaţiul comunitar şi extracomunitar.

Autorizaţia sanitară veterinară –  este documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care atestă că activităţile din unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională.

Categoriile de unităţi care se supun autorizării sanitare veterinare:

A. Unităţi cu activităţi generale:

 1. Depozit frigorific – unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine animală congelate şi/sau refrigerate;
 2. Unitate de reambalare – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, porţionarea, reambalarea produselor de origine animală, depozitarea şi livrarea acestora;
 3. Piaţă angro – spaţii sau zone cu amenajări care includ mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animală sunt vândute către operatori din sectorul alimentar.
 4. Piaţă agroalimentară, hală pentru desfacerea produselor de origine animală – spaţiu cu amenajări care include mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animală sau nonanimală sunt vândute către operatorii din sectorul alimentar şi/sau consumatorul final;

B. Carne de ongulate domestice-cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine:

 1. Abator – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate;
 2. Unitate de tranşare – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea şi/sau dezosarea cărnii, precum şi pentru livrarea produselor rezultate.

C. Carne de pasăre şi de lagomorfe:

 1. Abator – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea de păsări sau lagomorfe şi livrarea produselor rezultate;
 2. Unitate de tranşare – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de pasăre, precum şi livrarea produselor rezultate.

D. Carne de vânat de crescătorie:

 1. Abator – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea vânatului de crescătorie şi livrarea produselor rezultate;
 2. Unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat de crescătorie, precum şi livrarea produselor rezultate.

E. Carne de vânat sălbatic:

 1. Unităţi care manipulează carne de vânat sălbatic – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea vânatului sălbatic şi livrarea produselor rezultate;
 2. Unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat sălbatic, precum şi livrarea produselor rezultate.

F. Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:

 1. Unităţi de carne tocată – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea, mărunţirea cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia;
 2. Unităţi de carne preparată – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, prepararea cărnii, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 3. Unităţi de carne separată mecanic – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, separarea mecanică a cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia.

G. Produse din carne:

       Unităţi de procesare – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cărnii, fabricarea produselor din carne şi tratarea termică a acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

H. Moluşte bivalve vii:

 1. Centru de purificare – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru plasarea în bazine a moluştelor bivalve vii, precum şi stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminării şi pentru a le face proprii consumului uman.
 2. Centru de colectare a moluştelor bivalve vii – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, condiţionarea, curăţarea, sortarea, ambalarea şi livrarea moluştelor bivalve vii;

I. Peşte şi produse din pescuit:

 1. Vas-fabrică – orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se desfăşoară operaţiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori îndepărtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare şi livrare a peştelui şi produselor din pescuit;
 2. Vas congelator – orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se congelează produsele din pescuit, iar dacă este cazul se realizează sângerarea, decapitarea, eviscerarea şi îndepărtarea aripioarelor, urmată de ambalare, depozitare şi livrare;
 3. Unitate de produse proaspete din pescuitcherhana – unitate cu dotări specifice, în care se desfăşoară activităţi de recepţie, răcire, depozitare, preparare, ambalare şi livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare a peştelui;
 4. Unitate de procesare a produselor din pescuit – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare, preparare, transformare a peştelui şi produselor din pescuit, ambalare şi livrare a produselor finite;
 5. Centru de colectare a peştelui – unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, a peştelui provenit din pescuit sau acvacultură şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
 6. Fermă de acvacultură cu centru de colectare a peştelui integrat – exploataţie pentru creşterea peştelui de acvacultură care dispune de spaţii, dotări şi facilităţi adecvate proprii, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară a peştelui provenit din bazinele proprii, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, depozitarea, ambalarea, răcirea şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
 7. Piaţa de licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de debarcare, recepţie, depozitare şi vânzare prin licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit către operatori din sectorul alimentar.
 8. Piaţă de desfacere a peştelui şi produselor din pescuit – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare şi comercializare a produselor din pescuit proaspete;

J. Lapte crud şi produse din lapte:

 1. Unitate de procesare a laptelui materie primă – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare aparţinând unităţilor de procesare a laptelui materie primă sau direct din exploataţii de producţie a laptelui, depozitarea, tratarea şi prelucrarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea şi livrarea acestora, inclusiv unitate de producere îngheţată;
 2. Unitate de procesare a produselor lactate – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor lactate obţinute în alte unităţi autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, tratarea şi procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor finite;
 3. Centru de colectare a laptelui materie primă – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate, în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea laptelui crud de la diferite exploataţii, răcirea, depozitarea şi livrarea laptelui crud către unităţile de procesare.

K. Ouă şi produse din ouă:

 1. Unităţi de producere a ouălor lichide – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor şi obţinerea produselor din ouă lichide, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 2. Unităţi de procesare a ouălor – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor, tratarea şi procesarea produselor din ouă, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 3. Centru de ambalare a ouălor – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru clasificarea ouălor după calitate şi greutate, marcarea, ambalarea, depozitarea şi livrarea de ouă pentru consum.

L. Pulpe de broască şi melci:

         Unitate de procesare – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

M. Grăsimi animale, untură, jumări:

 1. Unitate de procesare a grăsimilor animale – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 2. centru de colectare a grăsimilor animale – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea şi livrarea grăsimilor animale.

N. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:

       Unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor şi intestinelor – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

O. Gelatină:

 1. Unitate de producere a gelatinei – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime – oase, piei – de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 2. Centru de colectarea materiilor prime pentru gelatină – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime – oase şi piei – şi livrarea acestora la unităţile de procesare.

P. Colagen:

 1. Unităţi de producere a colagenului – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime – oase şi piei – de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 2. Centru de colectare a materiilor prime pentru colagen – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime – oase şi piei – şi livrarea acestora la unităţile de procesare.

Q. Alte activităţi:

 1. Unităţi de prelucrare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole – unităţi cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea mierii de albine şi/sau a produselor apicole, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.
 2. Mijloc de transport al alimentelor de origine animală – orice navă, aeronavă, mijloc auto, mijloc feroviar etc, înregistrate ca mijloace de transport specializate şi dotate corespunzător pentru ca produsele de origine animală să nu îşi modifice caracteristicile prevăzute în documentele însoţitoare pe timpul transportului.

 Pentru obţinerea „autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală” operatorul din domeniul alimentar va depune la DSVSA judeţeană, pe raza căreia se regăseşte unitatea, o documentaţie care va cuprinde:

      a) cerere tip de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;

      b) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor;

      c) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;

      d) memoriul tehnic justificativ;

      e) copia certificatului unic de înregistrare;

      f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul;

     g) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute pentru fiecare categorie de unitate în parte conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014.

După analiza acestei documentaţii, de la nivelul DSVSA judeţeană va fi efectuată o evaluare la faţa locului a unităţii de către medicii veterinari responsabili, ocazie cu care se va încheia un document ce va conţine concluzia evaluării.

În cazul în care unitatea corespunde structural şi din punct de vedere documentar, DSVSA judeţenă va elibera autorizaţia sanitară veterinară, ce conţine numărul unic de autorizare a cărei valabilitate este nelimitată, respectiv pe toată perioada în care unitatea îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare de funcţionare.

Actul legislativ naţional în baza căruia se eliberează aceste autorizaţii sanitare veterinare, este reprezentat de Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57/2010, reglementare ce conţine detaliat toate etapele care trebuie urmate pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor de industrie alimentară.