Autorizare sanitar-veterinara

Pentru obţinerea aceastui document operatorul din domeniul alimentar va depune la DSVSA judeţeană , pe raza căreia se regăseşte unitatea, o documentaţie care va cuprinde:

a) cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;

b) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor;

c) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;

d) memoriul tehnic justificativ;

e) copia certificatului unic de înregistrare;

f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul;

g) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute pentru fiecare categorie de unitate în parte conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014.

După analiza acestei documentaţii, de la nivelul DSVSA judeţeană va fi efectuată o evaluare la faţa locului a unităţii de către medicii veterinari responsabili, ocazie cu care se va încheia un document ce va conţine concluzia evaluării.

În cazul în care unitatea corespunde structural şi din punct de vedere documentar, DSVSA judeţenă va elibera autorizaţia sanitară veterinară, ce conţine numărul unic de autorizare a cărei valabilitate este nelimitată, respectiv pe toată perioada în care unitatea îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare de funcţionare.

Actul legislativ naţional în baza căruia se eliberează aceste autorizaţii sanitare veterinare, este reprezentat de Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57/2010, reglementare ce conţine detaliat toate etapele care trebuie urmate pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor de industrie alimentară.