Autorizare/Înregistrare nutriţie animală

 

Se supun autorizării sanitare veterinare următoarele:

Unități producătoare
Magazine şi depozite
Unităţi de ambalare
Comercianţi ce nu deţin produse în incintele proprii
Unităţi producătoare de hrană destinată animalelor de fermă care utilizează anumite produse obţinute de la nerumegătoare

 

 Se supun înregistrării sanitare veterinare următoarele:

Unități producătoare
Magazine şi depozite
Unități de ambalare
Comercianți ce nu dețin produse în incintele proprii
Transportatori
Unități ce furnizează produse/subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă
Mijloace de transport