Import din ţări non-UE

Pentru a efectua operaţiuni de import operatorul economic/reprezentantul legal al acestuia trebuie:
1. Să se informeze în prealabil cu privire la legislaţia comunitară şi naţională referitoare la condiţiile de import (ţară aprobată, unitate aprobată, model de certificat de sănătate)

2. Să se înregistreze în sistemul TRACES utilizând următorii paşi:
– operatorul economic intră pe pagina de autentificare în sistemul TRACES, face clic pe butonul „Vă rog apăsați aici pentru a înregistra un nou utilizator”
– introduce toate datele contului de utilizator TRACES și face clic pe butonul „Trimiteți”
– TRACES confirmă cererea de creare a unui nou cont de operator economic;
– la adresa de e-mail a operatorului economic se transmite un mesaj care conține „cererea de confirmare” în vederea confirmării înregistrării sale în sistemul TRACES.

– după apăsarea butonului „Clic aici” din mesajul de confirmare, operatorul economic este redirecționat către pagina următoare
– cu toate acestea, operatorul economic nu poate accesa sistemul TRACES până la validarea cererii de înregistrare de către autoritatea competentă (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde unde acesta se înregistrează). În acest scop, autoritatea competentă va primi un mesaj de notificare cu informații privind cererea confirmată de înregistrare în TRACES
– după ce autoritatea competentă face clic pe butonul „Activare”, operatorul economic poate accesa sistemul TRACES.

3. Să prenotifice sosirea transportului în Postul de Inspecţie la Frontieră/ Punct de Intrare Desemnat cu 24 de ore anterior sosirii fizice a transportului
Prenotificarea în sistemul TRACES, se poate realiza prin inițierea Părţii I a documentului oficial de intrare (Document Veterinar Comun de Intrare pentru Produse – DVCIP, Document Veterinar Comun de Intrare pentru Animale – DVCIA, Document Comun de Intrare – DCI) și se transmite autorității competente spre informare. Transmiterea părții I poate fi realizată prin două acțiuni principale:

  • Acțiunea „Salvați ca proiect” permite operatorului economic să salveze documentul oficial de intrare „la nivel local”. Numai „inițiatorul” și colegii săi direcți din aceeași organizație vor putea consulta și modifica documentul oficial de intrare înainte de transmiterea acestuia către autoritatea competentă.
  • Acțiunea „Transmitere pentru certificare” permite operatorului economic să transmită documentul oficial de intrare către autoritatea competentă. Având în vedere că TRACES este un sistem electronic „online”, transmiterea documentelor are loc instantaneu. Pentru documentele DECLAR sunt disponibile opțiuni suplimentare: „Salvați ca fiind în curs” și „Validare/Trimitere decizie”.

Transmiterea părții I a documentului oficial de intrare cuprinde informații cu privire la transport, de exemplu referințe, comercianți, mărfuri, transport și scop. Operatorii economici pot transmite partea I a documentului oficial de intrare cu ajutorul meniului „Documente veterinare”
Trebuie să faceţi clic pe butonul „Nou” pentru a iniția o parte I nouă și necompletată a unui nou document oficial de intrare. Faceți clic pe butonul „Copiază ca nou” pentru a iniția o nouă parte I pe baza unui document (similar) existent.

4. Să deţină un depozit autorizat /înregistrat de către autoritatea competentă locală, care trebuie să fie introdus în sistemul TRACES

5. Să se conecteze în TRACES:
– pentru conectare, pe pagina de întâmpinare TRACES, se introduce numele de utilizator (adresa de e-mail) în câmpul „e-mail”, se introduce parola și se accesează butonul „Conectare”.
! Contul utilizatorului va fi dezactivat după 5 încercări consecutive eșuate. Pentru reactivarea contului,acesta trebuie să contacteze autoritatea competentă care a realizat înregistrarea în sistem.
– pentru deconectare se dă clic pe butonul „Deconectare” din partea dreaptă sus a ecranului și se confirmă prin clic pe butonul „OK”.
! Utilizatorul va fi deconectat automat după 30 de minute de inactivitate.