Export furaje pentru animale

Exportul de lucernă din România către Republica Populară Chineză
Informaţii ce trebuie furnizate de către operatorii economici în vederea exportului de lucernă din România către Republica Populară Chineză

Operatorii economici interesaţi de exportul lucernei din România în Republica  Populară Chineză, vor depune la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA),  o solicitare cu privire la intenţia de export lucernă în Republica Populară Chineză, insoţită de  următoarele informaţii privind cultivarea, producerea, depozitarea, transportul şi exportul  lucernei:

 1. Lista şi locaţia companiilor / punctelor de lucru, care intentionează să exporte  lucernă în China, varietatea  lucernei,  scala de  productie, precum şi numărul  oficial de înregistrare obţinut de la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin DSVSA judeţene.
 2. Informaţii privind volumul anual de producţie a produsului, starea calităţii şi a igienei acestuia, ţările sau regiunile unde produsul a fost exportat, soiurile,  precum  şi volumul exporturilor aferente ultimilor doi ani.
 3. Informații cu privire la cultivarea lucernei, specia, suprafețele cultivate, repartiția pe zone, etc .
 4. O copie a unui raport de verificare a produselor furajere (lucerna) destinate exportului.
 5. Informaţii legate de procesul de procesare a furajelor(lucerna) și schema fluxului tehnologic, precum și informații despre modul de înlăturare a impurităților și de extirpare a dăunătorilor, inclusiv parametrii tehnici impuși.
 6. Tipul și frecvența utilizării pesticidelor şi a altor substanţe chimice utilizate în procesele de producţie a furajelor.
 7. În procesul de prelucrare a furajelor se adaugă aditivi sau alte substanțe chimice? Dacă da, vă rugăm să descrieți ingredientele active, cantitățile administrate  precum  și cerințele  limite cantitative stabilite pentru export.
 8. Echipamentele de prelucrare sunt în mod regulat curățate și dezinfectate? Care este frecventa acestora?
 9. Cum se ambalează furajele? Ce tipuri de materiale se folosesc?  Se ambalează în aceeași fabrică?
 10. Furajele ( lucerna) destinate exportului  sunt depozitate împreună cu cele destinate pieței interne? În cazul depozitării în același depozit a mai multor furaje, cum se preîntâmpină amestecarea acestora?
 11. Ce măsuri se iau pentru a se evita infestarea parazitară  cu  impurități a furajelor (lucerna) de-a lungul fluxului tehnologic (producție, procesare, transport, depozitare)? Ce măsuri se iau pentru a preveni ca alte plante precum cereale sau resturi vegetale, pământ, resturi animaliere sau fecale de animale să intre în contact cu furajele ( lucerna)? Cum se evită pătrunderea păsărilor și a altor animale în depozitul de furaje?
 12. Vă rugăm să descrieţi mijloacele de transport şi procedurile de livrare a produsului de la fabrică la portul de plecare.
 13. Care este procedura prin care se asigură trasabilitatea cultivării lucernei, a producției si a exportului acesteia .
 14. În sprijinul celor susţinute mai sus, vă rugăm să ataşaţi fotografii, planuri, schiţe şi alte documente suport.
 15. Vă rugăm ca toate informaţiile şi materialele conexe ataşate solicitării, să fie transmise atât în limba română cât şi în limba engleză.