Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

 2 >> Pagina 1 din 2
DataDenumireFormat fisier
09-02-2016 Proiect de Ordin pentru modif. şi complet. Ordinului ANSVSA 83/2014 pentru aprobarea Normei san.vet. privind conditiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare […..]
   PDF 
04-02-2016 Proiect de Ord. pt. modif. anexei 1 la H.G. 1.214/2009 – metodol. pt. stab. şi plata despăgubirilor ce se cuvin propriet. de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
   PDF 
29-01-2016 Proiect de Ordin pt. modif. Normei san.vet. priv. organiz. şi desfăş. activităţii de ctrl. oficial san.-vet. efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alim. de origine animală, aprobată prin Ord. ANSVSA 64/2007
   PDF 
27-01-2016 Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul MADR, MAP şi ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
   PDF 
15-01-2016 Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor
   PDF 
10-12-2015 Proiect de Ordin pentru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic 2016 - modificat 28.01.2016
   PDF 
02-12-2015Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator [….] şi pentru modificarea Ordinului ANSVSA 106/2015 […]
   PDF 
13-11-2015Proiect de Ordin pentru modif. Ordinului 113/2008 priv. aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare [....] si subproduselor alimentare de origine nonanimală
   PDF 
10-11-2015Proiect de Ordin privind abrogarea Ord. ANSVSA 161/2006 pentru aprobarea Normei s.v.s.a. privind asistenţa şi cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cercetarea ştiinţifică a problemelor referitoare la alimente
   PDF 
09-11-2015Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine
   PDF 
05-11-2015Proiect de Ordin priv. modif. art. 6 din Ord. ANSVSA nr. 64/2007 pt. aprob. Normei san.vet. priv. organiz. şi desf. activit. de control oficial san.vet. efectuat de către personalul de specialit. în unit. care prod. alim. de orig. animală
   PDF 
05-11-2015Proiect de Ord. pt. aprob. Normei priv. proced. de înreg./autoriz. san-vet a unit./centrelor de colectare [...] şi a mijl. de transp. animale vii din domen. sănătăţii şi al bunăstării anim. [...] aprob. prin Ord. 16/2010 - modificat 30.12.2015
   PDF 
02-11-2015Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul ANSVSA şi al unităţilor din subordinea acesteia
   PDF 
19-10-2015Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 49/2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină
   PDF 
09-10-2015Proiect de Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
   PDF