Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2 4 5 >> Pagina 3 din 9
DataDenumireFormat fisier
26-08-2014Proiect de Ordin privind procedura de înfiinţare a circumscripţiilor sanitare-veterinare, în scopul efectuării activităţilor sanitare-veterinare publice de interes naţional - modificat 27.08.2014
   PDF 
21-08-2014Proiect de ordin pt. modif. şi complet. Normei san. vet. care stab. procedura pt. marcarea şi certificarea san. vet. a cărnii proaspete şi marcarea prod. de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ord. ANSVSA nr. 10/2008
   PDF 
14-08-2014Proiect de Ordin privind modif. şi complet. Normei s.v.s.a. privind procedura de înregistrare [......] aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modif. şi complet. ulterioare-modificat 14.08.2014
   PDF 
24-07-2014Proiect de Ordin pentru modificarea ANSVSA nr. 54/2010 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare
   PDF 
04-07-2014Proiect de Ordin privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public
   PDF 
24-06-2014Proiect de Ordin privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
   PDF 
20-06-2014Proiect de Ordin priv. prelungirea contractelor de concesiune având ca obiect activit. san-vet publice cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, [......] şi înregistr. a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor
   PDF 
05-06-2014Proiect de Ordin pt. aprob. Normei s.v.s.a. priv. cond. san. vet. în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile ref. la nr. total de germeni prevăzute în Anexa III, Secţiunea IX din Reg. (CE) nr. 853/2004
   PDF 
27-05-2014Proiect de Ordin pentru modificarea Ord. ANSVSA nr. 11/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale - 05.08.2014
   PDF 
07-05-2014Proiect de Ordin pt. modif. Ord. ANSVSA nr. 114/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului s.v.s.a.
   PDF 
30-04-2014Proiect de Ord. pt. modif. anexei 1 la Ord. ANSVSA 29/2014 pentru aprob. Norm. metodologice de aplicare a Progr. acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a [....] Programului de supraveghere şi control în domeniul sig. alim.
   PDF 
11-04-2014Proiect de Ord. priv. modif. anexei la Ord. 109/2005 priv. stab. formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele s.v.s.a. şi a persoanelor împuternicite de ANSVSA să folos. modelul de proces-verbal
   PDF 
24-03-2014Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei san. vet.privind condiţiile de organiz. şi funcţionare a unit. farmaceutice veterinare, precum şi procedura de autorizare san. vet. a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar
   PDF 
21-03-2014Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, [....] alimentare de origine nonanimală
   PDF 
12-03-2014Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 187 / 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare
   PDF