Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

 2 >> Pagina 1 din 2
DataDenumireFormat fisier
28-06-2016 Proiect de Ordin privind constituirea Comitetului Naţional pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau educative
   PDF 
13-06-2016 Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului şi pentru abrogarea Ord. ANSVSA nr. 63/2012
   PDF 
24-05-2016Proiect de Ordin pt. modif. şi complet. Normei privind procedura de înregistrare/autorizare san.-vet. a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport [.....] aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 16/2010
   PDF 
20-05-2016Proiect de Ordin pt. modif. şi complet. Normei s.v.s.a. priv. autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului san.-vet. şi pt. siguranţa alimentelor, aprobată prin Ord. ANSVSA 114/2013
   PDF 
29-03-2016Proiect de Ordin pentru aprob. Normei san.vet. privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
   PDF 
25-03-2016Proiect de Ordin privind modificarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 29/2008 - modificat 26.05.2016
   PDF 
09-03-2016Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANSVSA 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul san. - vet. şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2015
   PDF 
18-02-2016Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân
   PDF 
09-02-2016 Proiect de Ordin pt. modif. şi complet. Ord. ANSVSA 83/2014 pentru aprobarea Normei san.vet. privind conditiile de organiz. şi funcţion. a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare [....] - modificat 24.06.2016
   PDF 
04-02-2016Proiect de Ord. pt. modif. anexei 1 la H.G. 1.214/2009 – metodol. pt. stab. şi plata despăgubirilor ce se cuvin propriet. de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
   PDF 
29-01-2016Proiect de Ordin pt. modif. Normei san.vet. priv. organiz. şi desfăş. activităţii de ctrl. oficial san.-vet. efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alim. de origine animală, aprobată prin Ord. ANSVSA 64/2007
   PDF 
27-01-2016Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul MADR, MAP şi ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
   PDF 
15-01-2016Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor
   PDF 
10-12-2015Proiect de Ordin pentru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic 2016 - modificat 28.01.2016
   PDF 
02-12-2015Proiect de Ordin pt. aprob. Normei san. vet. privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator [….] şi pentru modificarea Ordin ANSVSA 106/2015 […] - modificat 18.02.2016
   PDF