Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2 4 5 >> Pagina 3 din 10
DataDenumireFormat fisier
17-03-2015Proiect de Ordin pt. modif. şi complet. Ord. ANSVSA nr. 83/2014 pt. aprob. Normei priv. cond. de organiz. şi funcţion. unit. farmaceutice vet. şi procedura de înregistrare / autorizare a unit. şi activit. din domeniul farmaceutic vet
   PDF 
12-03-2015Proiect de Ordin priv. modificarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2014
   PDF 
05-03-2015Proiect de Ordin priv. modif. Normei san.vet. pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ord. ANSVSA nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare
   PDF 
24-02-2015Proiect de Ordin pt. modif. Ord. 128/2005 [..] conditiile de sănătate a animalelor care reglem. comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun [….] anexa nr. 1 [….], aprob. prin Ord. MAAP nr. 580/2002
   PDF 
24-02-2015Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora
   PDF 
12-02-2015Proiect de Ordin pt. modif. Ord. nr. 170/2007 pt. aprob. Normei san. vet. ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pt. animalele de acvacultură şi prod. acestora, precum şi pt. prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice
   PDF 
15-01-2015Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 187 / 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare - modificat 15.01.2015
   PDF 
05-12-2014Proiect de Ordin privind modif. anexei nr. 3 la Ordinul nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul s.v.s.a., ca urmare a actualizării tarifului în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
04-12-2014Proiect de Ordin privind modificarea art. 6 din Ordinul ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei […..] control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
   PDF 
04-12-2014Proiect de Ordin pt. modif. Ord. 114/2013 priv. aprob. Normei s.v.s.a. privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului s.v.s.a. - modificat 27.02.2015
   PDF 
19-11-2014Proiect de Ordin pentru modif. anexei la Ordinul nr. 113/2008 priv. Instrucţiunile pentru organizarea si desfăsurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare [....] si subproduselor alimentare de origine nonanimală
   PDF 
24-10-2014Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor
   PDF 
21-10-2014Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 64/2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi normele metodologice referitoare la utilizarea acestora
   PDF 
26-09-2014Proiect de Ordin pt. aprobarea procedurii specifice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară - modif. 11.11.2014
   PDF 
26-09-2014Proiect de Ordin pt. aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE [......]
   PDF