Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2 4 5 >> Pagina 3 din 6
DataDenumireFormat fisier
09-07-2013Proiect de Ordin pt. modif. anex. nr. 1 - 4 la Ord. ANSVSA 45/2005 priv. aprob. tarifelor pentru efect. analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi san. vet., ca urm. a actualizării tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei
   PDF 
09-07-2013Proiect de Ordin priv. Procedura de organiz. şi de desfăş. a cursurilor de formare pt. personalul implicat în realiz. oper. de ucidere şi a oper. aferente, precum şi a celor destinate responsabililor cu bunăstarea animalelor din abatoare
   PDF 
07-06-2013Proiect de Ordin pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor
   PDF 
21-05-2013Proiect de Ordin privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice pentru animale, în vederea punerii pe piaţă pe teritoriul României
   PDF 
13-05-2013Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne
   PDF 
10-04-2013Proiect de Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 - 4 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 48/2010, pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar - veterinar […]
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. Anexe nr. 7, 8 şi 10 la Norma san. vet. priv. procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşed. ANSVSA nr. 81/2008 […]
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 2 la Norma san. vet. privind procedura de autorizare/înregistrare san. vet. a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pt. animale […] aprob. prin Ord. preşed. ANSVSA nr. 109/2010 […]
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 8 la Norma san. vet. priv. procedura de autoriz. san. vet. a unit. care produc, procesează, depozitează, transp. si/sau distribuie prod. de origine animală, aprob. prin Ord. preşed. ANSVSA nr. 57/2010 […]
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 27 la Norma san. vet. priv. procedura de înregistrare/autorizare san. vet. a unit./centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de […] aprob. prin Ord. preşed. ANSVSA nr. 16/2010 […]
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ord. pt. modif. Anexei nr. 4 la Norma priv. procedura de înreg. […] a activit. de obţin. şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a prod. alim. de orig. animală sau nonanimală […] Ord. preşed. ANSVSA nr. 111/2008 […]
   PDF 
04-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. anexei la Ordinul […] nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pt. aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare [….], precum şi a programului de lucru al acestora
   PDF 
23-01-2013Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
   PDF 
11-01-2013Proiect de Ordin priv. modif. şi complet. Ord. Preşed. ANSVSA nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru […..]
   PDF