Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2 4 5 >> Pagina 3 din 6
DataDenumireFormat fisier
05-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. Anexe nr. 7, 8 şi 10 la Norma san. vet. priv. procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşed. ANSVSA nr. 81/2008 […]
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 2 la Norma san. vet. privind procedura de autorizare/înregistrare san. vet. a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pt. animale […] aprob. prin Ord. preşed. ANSVSA nr. 109/2010 […]
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 8 la Norma san. vet. priv. procedura de autoriz. san. vet. a unit. care produc, procesează, depozitează, transp. si/sau distribuie prod. de origine animală, aprob. prin Ord. preşed. ANSVSA nr. 57/2010 […]
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 27 la Norma san. vet. priv. procedura de înregistrare/autorizare san. vet. a unit./centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de […] aprob. prin Ord. preşed. ANSVSA nr. 16/2010 […]
   PDF 
05-02-2013Proiect de Ord. pt. modif. Anexei nr. 4 la Norma priv. procedura de înreg. […] a activit. de obţin. şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a prod. alim. de orig. animală sau nonanimală […] Ord. preşed. ANSVSA nr. 111/2008 […]
   PDF 
04-02-2013Proiect de Ordin pt. modif. anexei la Ordinul […] nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pt. aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare [….], precum şi a programului de lucru al acestora
   PDF 
23-01-2013Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
   PDF 
11-01-2013Proiect de Ordin priv. modif. şi complet. Ord. Preşed. ANSVSA nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru […..]
   PDF 
28-12-2012Proiect de Ordin priv. modific. şi complet. Ord. preşed. ANSVSA nr. 40/2010 priv. aprob. Normei san. vet. pt. implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modific. şi complet. ulter.
   PDF 
21-12-2012Proiect de Ord. priv. Proced. de organiz. şi de desfăş. a cursurilor de formare pt. personalul implic. în realiz. operaţiun. de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi a celor destin. responsabililor cu bunăst. animalelor din abatoare
   PDF 
21-12-2012Proiect de Ordin privind Procedura de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea şi protecţia puilor de carne
   PDF 
21-12-2012Proiect de Ord. pt. modif. Normei priv. procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domen. hranei pt. animale […..], aprob. prin Ord. Preşed. ANSVSA nr. 109/2010 – modif. 06.02.2013
   PDF 
20-12-2012Proiect de Ordin priv. modif. şi complet. Art. 7 din anexa la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 256/ 2006, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală
   PDF 
19-12-2012Proiect de Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 77/2005
   PDF 
14-12-2012Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală
   PDF