Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2 4 5 >> Pagina 3 din 7
DataDenumireFormat fisier
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 2 la Norma san.vet. priv. procedura de autorizare/înregistrare san. vet. a unităţilor [.....] aprob. prin Ordinul ANSVSA 109/2010, ca urmare a actualiz. tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 4 la Norma san. vet. şi pentru sig. alim. priv. procedura de înregistrare a activităţilor de [.....] aprob. prin Ordinul 111/2008, ca urmare a actualiz. tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. art. 13 din anexa la Ordinul ANSVSA 201/2007 priv. Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, [.....]
   PDF 
23-01-2014Proiect de Ordin privind condiţiile sanitar- veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate [......] aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 16/2010
   PDF 
13-01-2014Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programelor Strategice pentru anul 2014 - modificat 30.01.2014
   PDF 
13-01-2014Proiect de Ord. priv. modific. şi complet. Ord. ANSVSA 39/28.04.2010 pt. aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor [….] – modificat 21.01.2014
   PDF 
13-12-2013Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală
   PDF 
12-12-2013Proiect de Ordin privind modif. şi complet. Normei s.v.s.a. privind procedura de înregistrare [......] aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modif. şi complet. ulterioare-modificat 12.03.2014
   PDF 
10-12-2013Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, [....], de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor
   PDF 
09-12-2013Pr. de Ordin priv. modif. şi complet. Ord. ANSVSA nr. 64/2007 pt. aprob. Normei san.vet. priv. organiz. şi desfăş. activit. de control oficial san.vet. efectuat de către personalul de specialitate în unit. care produc alimente de origine animala
   PDF 
29-11-2013Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei s.v.s.a. privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
   PDF 
13-11-2013Proiect de Ordin privind Normele privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân - modificat 08.01.2014
   PDF 
07-11-2013Pr. de Ord.-modif. Ord. ANSVSA 113/2008 priv. aprob. Instrucţiunilor pt. organiz. şi desfăş. activit. de ctrl. oficial în unit. de prelucrare, proces., depozit., transp., valorific. şi comercializ. a prod. şi subprod. alim. de orig. nonanimală
   PDF 
10-07-2013Proiect de Ordin privind Procedura de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de instruire privind creşterea şi protecţia puilor de carne
   PDF 
09-07-2013Proiect de Ordin pt. modif. anex. nr. 1 - 4 la Ord. ANSVSA 45/2005 priv. aprob. tarifelor pentru efect. analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi san. vet., ca urm. a actualizării tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei
   PDF