Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2 4 5 >> Pagina 3 din 8
DataDenumireFormat fisier
30-04-2014Proiect de Ord. pt. modif. anexei 1 la Ord. ANSVSA 29/2014 pentru aprob. Norm. metodologice de aplicare a Progr. acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a [....] Programului de supraveghere şi control în domeniul sig. alim.
   PDF 
11-04-2014Proiect de Ord. priv. modif. anexei la Ord. 109/2005 priv. stab. formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele s.v.s.a. şi a persoanelor împuternicite de ANSVSA să folos. modelul de proces-verbal
   PDF 
24-03-2014Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei san. vet.privind condiţiile de organiz. şi funcţionare a unit. farmaceutice veterinare, precum şi procedura de autorizare san. vet. a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar
   PDF 
21-03-2014Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, [....] alimentare de origine nonanimală
   PDF 
12-03-2014Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 187 / 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare
   PDF 
04-03-2014Proiect de Ordin pt. modif. anexei la Ord. ANSVSA nr. 5/2014 pt. aprob. Procedurii priv. decontarea acţiunilor san.-vet. cuprinse în Programul [.....] de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor
   PDF 
20-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Ord. nr. 45/2005 priv. aprob. tarifelor pt. efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi san. vet., ca urmare a actualiz. tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 27 la Norma san. vet. priv.procedura de înregistrare/autorizare san.-vet. a unităţilor [......] aprobată prin Ord. ANSVSA 16/2010, ca urmare a actualiz. tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 8 la Norma san. vet. priv. procedura de autorizare san. vet. a unităţilor care produc, [.....] aprob. prin Ordinul ANSVSA 57/2010, ca urmare a actualiz. tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anex. nr. 7, 8 şi 10 la Norma san. vet. priv. procedura de introd. pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor [.....], aprob. prin Ord. 81/2008, ca urm. a actualiz. tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 2 la Norma san.vet. priv. procedura de autorizare/înregistrare san. vet. a unităţilor [.....] aprob. prin Ordinul ANSVSA 109/2010, ca urmare a actualiz. tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 4 la Norma san. vet. şi pentru sig. alim. priv. procedura de înregistrare a activităţilor de [.....] aprob. prin Ordinul 111/2008, ca urmare a actualiz. tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. art. 13 din anexa la Ordinul ANSVSA 201/2007 priv. Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, [.....]
   PDF 
23-01-2014Proiect de Ordin privind condiţiile sanitar- veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate [......] aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 16/2010
   PDF 
13-01-2014Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programelor Strategice pentru anul 2014 - modificat 30.01.2014
   PDF