Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2 4 5 >> Pagina 3 din 8
DataDenumireFormat fisier
20-06-2014Proiect de Ordin priv. prelungirea contractelor de concesiune având ca obiect activit. san-vet publice cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, [......] şi înregistr. a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor
   PDF 
05-06-2014Proiect de Ordin pt. aprob. Normei s.v.s.a. priv. cond. san. vet. în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile ref. la nr. total de germeni prevăzute în Anexa III, Secţiunea IX din Reg. (CE) nr. 853/2004
   PDF 
27-05-2014Proiect de Ordin pentru modificarea Ord. ANSVSA nr. 11/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale - 05.08.2014
   PDF 
07-05-2014Proiect de Ordin pt. modif. Ord. ANSVSA nr. 114/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului s.v.s.a.
   PDF 
30-04-2014Proiect de Ord. pt. modif. anexei 1 la Ord. ANSVSA 29/2014 pentru aprob. Norm. metodologice de aplicare a Progr. acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a [....] Programului de supraveghere şi control în domeniul sig. alim.
   PDF 
11-04-2014Proiect de Ord. priv. modif. anexei la Ord. 109/2005 priv. stab. formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele s.v.s.a. şi a persoanelor împuternicite de ANSVSA să folos. modelul de proces-verbal
   PDF 
24-03-2014Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei san. vet.privind condiţiile de organiz. şi funcţionare a unit. farmaceutice veterinare, precum şi procedura de autorizare san. vet. a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar
   PDF 
21-03-2014Proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, [....] alimentare de origine nonanimală
   PDF 
12-03-2014Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 187 / 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare
   PDF 
04-03-2014Proiect de Ordin pt. modif. anexei la Ord. ANSVSA nr. 5/2014 pt. aprob. Procedurii priv. decontarea acţiunilor san.-vet. cuprinse în Programul [.....] de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor
   PDF 
20-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Ord. nr. 45/2005 priv. aprob. tarifelor pt. efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi san. vet., ca urmare a actualiz. tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 27 la Norma san. vet. priv.procedura de înregistrare/autorizare san.-vet. a unităţilor [......] aprobată prin Ord. ANSVSA 16/2010, ca urmare a actualiz. tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 8 la Norma san. vet. priv. procedura de autorizare san. vet. a unităţilor care produc, [.....] aprob. prin Ordinul ANSVSA 57/2010, ca urmare a actualiz. tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anex. nr. 7, 8 şi 10 la Norma san. vet. priv. procedura de introd. pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor [.....], aprob. prin Ord. 81/2008, ca urm. a actualiz. tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF 
18-02-2014Proiect de Ordin pt. modif. Anexei nr. 2 la Norma san.vet. priv. procedura de autorizare/înregistrare san. vet. a unităţilor [.....] aprob. prin Ordinul ANSVSA 109/2010, ca urmare a actualiz. tarifelor în fcţ. de rata inflaţiei din anul 2013
   PDF