Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2   Pagina 3 din 3
DataDenumireFormat fisier
13-08-2015Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii specifice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, utilizate în medicina veterinară
   PDF 
12-08-2015Proiect de Norme metodol. de aplicare a Programului acţ. de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor [....] identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi ecvideelor - modificat 10.09.2015
   PDF 
29-07-2015Proiect de Ordin pt. aprob. Normei privind introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi proced. de control al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor
   PDF 
23-07-2015Proiect de Ordin privind modif. şi complet. Normei s.v.s.a. privind procedura de înregistrare [......] aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modif. şi complet. ulterioare
   PDF 
30-04-2015Proiect de ordin priv. abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 4/2004 pentru aprob. Normei san. vet. priv. producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar
   PDF