Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2   Pagina 3 din 3
DataDenumireFormat fisier
02-11-2015Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul ANSVSA şi al unităţilor din subordinea acesteia
   PDF 
19-10-2015Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 49/2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină
   PDF 
09-10-2015Proiect de Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
   PDF 
18-08-2015Proiect de Ordin priv. aprob. norm. pt. sig. alim. care stabileşte cond. în care se derulează operaţ. de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de prod. alimentare de origine nonanimală şi prod. chimice anorganice şi organice [..…]
   PDF 
16-08-2015Proiect de ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile minime pentru asigurarea trasabilităţii animalelor din specia bovină şi ovină, precum şi a cărnii proaspete provenite de la acestea la nivelul abatoarelor
   DOC 
13-08-2015Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii specifice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, utilizate în medicina veterinară
   PDF 
12-08-2015Proiect de Norme metodol. de aplicare a Programului acţ. de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor [....] identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi ecvideelor - modificat 10.09.2015
   PDF 
29-07-2015Proiect de Ordin pt. aprob. Normei privind introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi proced. de control al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor
   PDF 
23-07-2015Proiect de Ordin privind modif. şi complet. Normei s.v.s.a. privind procedura de înregistrare [......] aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modif. şi complet. ulterioare
   PDF 
30-04-2015Proiect de ordin priv. abrogarea Ordinului ANSVSA nr. 4/2004 pentru aprob. Normei san. vet. priv. producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar
   PDF