Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

<< 1 2 4 5 >> Pagina 3 din 9
DataDenumireFormat fisier
19-11-2014Proiect de Ordin pentru modif. anexei la Ordinul nr. 113/2008 priv. Instrucţiunile pentru organizarea si desfăsurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare [....] si subproduselor alimentare de origine nonanimală
   PDF 
24-10-2014Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor
   PDF 
21-10-2014Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANSVSA nr. 64/2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi normele metodologice referitoare la utilizarea acestora
   PDF 
26-09-2014Proiect de Ordin pt. aprobarea procedurii specifice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară - modif. 11.11.2014
   PDF 
26-09-2014Proiect de Ordin pt. aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE [......]
   PDF 
11-09-2014Proiect de Ordin pentru modif. Ord. ANSVSA nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei san. vet. care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe
   PDF 
11-09-2014Proiect de Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
   PDF 
26-08-2014Proiect de Ordin privind procedura de înfiinţare a circumscripţiilor sanitare-veterinare, în scopul efectuării activităţilor sanitare-veterinare publice de interes naţional - modificat 27.08.2014
   PDF 
21-08-2014Proiect de ordin pt. modif. şi complet. Normei san. vet. care stab. procedura pt. marcarea şi certificarea san. vet. a cărnii proaspete şi marcarea prod. de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ord. ANSVSA nr. 10/2008
   PDF 
14-08-2014Proiect de Ordin privind modif. şi complet. Normei s.v.s.a. privind procedura de înregistrare [......] aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modif. şi complet. ulterioare-modificat 14.08.2014
   PDF 
24-07-2014Proiect de Ordin pentru modificarea ANSVSA nr. 54/2010 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare
   PDF 
04-07-2014Proiect de Ordin privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public
   PDF 
24-06-2014Proiect de Ordin privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
   PDF 
20-06-2014Proiect de Ordin priv. prelungirea contractelor de concesiune având ca obiect activit. san-vet publice cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, [......] şi înregistr. a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor
   PDF 
05-06-2014Proiect de Ordin pt. aprob. Normei s.v.s.a. priv. cond. san. vet. în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile ref. la nr. total de germeni prevăzute în Anexa III, Secţiunea IX din Reg. (CE) nr. 853/2004
   PDF