Arhiva proiectelor de HG

Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2023
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Hunedoara
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. M.F. 153167, aflat în domeniul public al statului și în administrarea ANSVSA
Proiect de HG privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și valorii de inventar ale bunului imobil cu nr. M.F. 35036 înscris în domeniul public al statului, aflat în administrarea ANSVSA - DSVSA Harghita, precum și trecerea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Bacău
Proiect de HG privind metodologia de stabilire a prețurilor cu privire la despăgubirile acordate proprietarilor de animale pentru pagube suferite ca urmare a măsurilor impuse cu ocazia confirmării pestei porcine africane și a compensațiilor financiare pentru cheltuielile suplimentare generate de restricțiile de mișcare impuse cu ocazia confirmării acestei boli, precum și condiţiile şi modalităţile de acordare a acestora
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Harghita
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale bunului imobil cu nr. MF 35516 din domeniul public al statului, aflat în administrarea ANSVSA - ICPBMUV
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Dolj
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 34236, nr. M.F. 99391, nr. M.F. 153471, nr. M.F. 153472, nr. M.F. 153473, nr. M.F. 34237 și nr. M.F. 34242, precum și adresei poștale, denumirii și descrierii tehnice ale bunului imobil cu nr. M.F. 34242, din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Brăila
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Gorj
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Vaslui
Proiect de HG privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea ANSVSA - DSVSA București, la nr. MF 35298, precum și actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA București
Proiect de HG privind înscrierea în anexa nr. 26 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. M.F.153448, a unei construcții care se dă în administrarea ANSVSA, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poștale și valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153448, precum și trecerea acestora în administrarea DSVSA Satu Mare din subordinea ANSVSA
Proiect de HG privind înscrierea în anexa nr. 26 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. M.F.153439, a unei construcții care se dă în administrarea ANSVSA, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poștale și valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153439, precum și trecerea acestora în administrarea DSVSA Iași din subordinea ANSVSA
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar și a datelor tehnice a imobilului înregistrat cu nr. M.F. 35861 aflat în administrarea ANSVSA - DSVSA Dâmbovița, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea vânzării
Proiect de HG privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpe în România
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar, adresei și descrierii tehnice ale unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ICPBMUV din subordinea ANSVSA
Proiect de HG pentru stabilirea unor norme s.v.s.a. referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, subprodusele care nu sunt destinate consumului uman, importul/exportul/tranzitul de animale vii, produse de origine animală și nonanimală, laboratoarele supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, produsele medicinale veterinare, reagenții și kiturile de diagnostic de uz veterinar şi pentru sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de HG privind trecerea bunului imobil cu nr. de inventar INVPPS - 1263 - 2015, ce va avea destinația de Clădire sediu administrativ DSVSA Satu Mare, din domeniul privat al statului, în domeniul public al statului, la nr. M.F. 38418, în administrarea ANSVSA - DSVSA Satu Mare (…..)
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar, denumirea și descrierea tehnică, precum și transmiterea imobilului cu nr. MF 153483 din domeniul public al statului și din administrarea ANSVSA - DSVSA Harghita în domeniul public al comunei Mihăileni și în administrarea Consiliului Local Mihăileni
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar, denumirea și descrierea tehnică, precum și transmiterea imobilului cu nr. MF 153484 din domeniul public al statului și din administrarea ANSVSA - DSVSA Harghita în domeniul public al comunei Voșlăbeni și în administrarea Consiliului Local Voșlăbeni
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Bihor
Proiect de HG privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 26540 și cu nr. M.F. 26550 înscrise în domeniul public al statului aflate în administrarea ANSVSA – DSVSA Prahova, precum și trecerea parțială a acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării construcțiilor existente și construirii altora noi cu destinație de circumscripție sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor oficială
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153167, nr. M.F. 153211, nr. M.F. 153212 și cu nr. M.F. 153448 și a datelor tehnice ale bunului imobil cu nr. M.F. 153167, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Proiect de HG pentru aprobarea măsurilor de control și eradicare a pestei porcine africane în România
Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2022
Proiect de HG pentru aprobarea măsurilor de control și eradicare a pestei porcine africane în România
Proiect de HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice ale unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ANSVSA – ICPBMUV
Proiect de HG privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei „Deutschland Sagt Nein Zum Tiermorden e.V.” din Republica Federală Germania
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar și a datelor tehnice ale bunului imobil înregistrat cu nr. M.F. 35861 aflat în administrarea ANSVSA - DSVSA Dâmbovița, trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea realizării unui schimb cu un alt imobil de la SC Pavcom SRL în vederea asigurării spațiului ce va avea destinația de circumscripție sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor oficială
Proiect de HG privind înscrierea unor bunuri imobile în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea valorilor de inventar și a datelor tehnice ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 152760 și cu nr. M.F. 152761, precum și trecerea acestor bunuri imobile din administrarea ANSVSA în administrarea DSVSA Ilfov
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153167, nr. M.F. 153211, nr. M.F. 153212 și cu nr. M.F. 153448 și a datelor tehnice ale bunului imobil cu nr. M.F. 153167, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Proiect de HG privind modificarea valorii de inventar, a denumirii și a datelor de identificare, precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părți din imobilul înregistrat cu nr. MF 38795, aflat în administrarea ANSVSA – DSVSA Iași, în vederea retrocedării către persoanele îndreptățite, în condițiile legii, precum și a vânzării către titularul contractului de închiriere, în condițiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Proiect de HG pentru modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor tehnice ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 și cu nr. M.F. 153569 din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA, precum și transmiterea acestora din administrarea ANSVSA în administrarea Institutului Național al Patrimoniului
Proiect de HG pentru stabilirea unor norme san.-vet. referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, subprodusele care nu sunt destinate consumului uman, importul/exportul/tranzitul de animale vii, produse de origine animală și nonanimală, laboratoarele supuse controlului sanitar veterinar și pentru sigurnța alimentelor, produsele medicinale veterinare, reagenții și kiturile de diagnostic de uz veterinar şi pentru sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2021
Proiect de HG privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Deutschland Sagt Nein Zum Tiermorden e.V. din Republica Federală Germania
Proiect de HG pentru actualizarea valorii de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ANSVSA - DSVSA Satu-Mare, precum și pentru trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, a unui imobil aflat în administrarea ANSVSA - DSVSA Satu-Mare
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice ale unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ANSVSA – ICPBMUV
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Caraș – Severin
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - IISPV
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Brăila
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Vrancea
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Vaslui
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - IDSA
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ANSVSA – IDSA, Somova – jud. Tulcea
Proiect de HG pentru modificarea anexei la HG nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Proiect de HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2020
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Vrancea
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA – IDSA, Bucureşti
Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ANSVSA – IDSA, Somova, jud. Tulcea
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA – IISPV
Proiect de HG pentru modificarea anexei la HG nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila
Proiect de HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Mehedinți
Proiect de HG pentru modificarea anexei la HG nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Proiect de HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare
Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2019
Proiect de HG privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de HG privind actualizarea anexei nr. 26 la HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea unor bunuri imobile trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii și a descrierii tehnice a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA, precum și transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea ANSVSA în administrarea ANSVSA – DSVSA ale județelor Ilfov, Timiș și Satu – Mare
Proiect de HG pentru modificarea anexei la HG 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii din subordinea ANSVSA

 

Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2018
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii din subordinea ANSVSA
Proiect de HG privind modificarea valorii de inventar și a datelor de identificare, precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părți din imobilul înregistrat cu numărul MFP 38795, aflat în administrarea ANSVSA - DSVSA Iași, în vederea retrocedării către persoanele îndreptățite, în condițiile legii
Proiect de Hotărâre de Guvern privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante și psihotrope aprobate prin Hotărârea nr. 1915/2006
Proiect de HG pentru completarea HG 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
Proiect de HG pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
Proiect de HG privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea unor bunuri imobile trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora

 

Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2017
Proiect de HG privind modificarea H.G. nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România
Proiect de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, precum și pentru modificarea și completarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative
Proiect de HG pentru completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
Proiect de HG privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea unor bunuri imobile trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora
Proiect de HG privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar, după caz, a unor bunuri imobile şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor prin instituţiile din subordinea acesteia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării, în condiţiile legii