Proiecte de hotărâri ale Guvernului

Doriţi să formulaţi un comentariu la un proiect de hotărâre a Guvernului?

Termenul limită pentru formularea comentariilor la proiectele de acte normative este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail
Electronic, prin formular de contact on-line

 

Proiecte de hotărâri ale Guvernului
Proiect de HG privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar, după caz, a unor bunuri imobile şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor prin instituţiile din subordinea acesteia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării, în condiţiile legii