Proiecte de hotărâri ale Guvernului

Doriţi să formulaţi o propunere, o sugestie sau o opinie cu privire la un proiect de hotărâre a Guvernului?

Termenul limită pentru formularea în scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701
 • e-mail: comentariu.legislatie@ansvsa.ro
Electronic, prin formular de contact on-line


  Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

  Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2024
  Proiect de HG privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea DSVSA Vaslui în domeniul public al statului și administrarea DSVSA Vaslui, transmiterea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului cu nr. M.F. 153877 și nr. M.F. 153440 din administrarea ANSVSA în administrarea DSVSA Vaslui, actualizarea denumirii, a datelor tehnice, a adresei și a valorii de inventar, precum și comasarea numerelor MF la poziția cu nr. M.F. 153440, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară
  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii, a codului de clasificare, a adresei și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea DSVSA Gorj
  Proiect de HG privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea DSVSA Timiș în domeniul public al statului și administrarea DSVSA Timiș, transmiterea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului cu nr. M.F. 153211, nr. M.F. 153212 și nr. M.F. 153447 din administrarea ANSVSA în administrarea DSVSA Timiș, actualizarea denumirii, a descrierii tehnice, a adresei și a valorii de inventar, precum și comasarea acestora la poziția cu nr. M.F. 153211, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară
  Proiect de HG pentru modificarea HG nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii, a adresei și a descrierii tehnice ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea DSVSA Dolj, având nr. M.F. 39607, M.F. 39608 și M.F. 159680, precum și comasarea acestora la poziția M.F. 39608, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară
  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului cu nr. M.F. 34236, M.F. 99391, M.F. 153471, M.F. 153472 și M.F. 153473, precum și comasarea acestora la poziția M.F. 153473, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară, aflate în domeniul public al statului și în administrarea DSVSA Brăila
  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a codului de clasificare, a denumirii, a adresei și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Bacău
  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii, a adresei și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Harghita
  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului cu nr. M.F. 153514 și M.F. 153515, precum și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului cu nr. M.F. 59300 și M.F. 153516 și comasarea acestora la poziția M.F. 153516, ca urmare a înscrierii în aceeași carte funciară a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea DSVSA Vaslui
  Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar, a adresei poștale, a denumirii și a descrierii tehnice ale bunului imobil cu nr. MF 35516 din domeniul public al statului, aflat în administrarea ANSVSA – ICPBMUV
  Proiect de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 privind Programul Strategic
  Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar, denumirii, adresei și descrierii tehnice, precum și transmiterea imobilului cu nr. MF 153484 din domeniul public al statului și din administrarea ANSVSA - DSVSA Harghita în domeniul public al comunei Voșlăbeni, județul Harghita
  Proiect de HG privind actualizarea valorii de inventar, denumirii, adresei, codului de clasificație și descrierii tehnice, precum și transmiterea imobilului cu nr. MF 153483 din domeniul public al statului și din administrarea ANSVSA - DSVSA Harghita în domeniul public al comunei Mihăileni, județul Harghita
  Proiect de HG privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și valorii de inventar ale bunului imobil cu nr. M.F. 35036 înscris în domeniul public al statului, aflat în administrarea ANSVSA - DSVSA Harghita, precum și trecerea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii, a adresei și a datelor de identificare, precum și comasarea la aceeași poziție MF, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA - DSVSA Prahova
  Proiect de HG privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poștale și valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153441, comasarea la poziția cu nr. M.F. 153441, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară, precum și trecerea acestora în administrarea DSVSA Suceava