Proiecte de hotărâri ale Guvernului

Doriţi să formulaţi un comentariu la un proiect de hotărâre a Guvernului?

Termenul limită pentru formularea comentariilor la proiectele de acte normative este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail
  • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701
  • e-mail: comentariu.legislatie@ansvsa.ro
Electronic, prin formular de contact on-line


Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.

 

Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2019
Proiect de HG privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Proiect de H.G. privind actualizarea anexei nr. 26 la H.G. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea unor bunuri imobile trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora
Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii și a descrierii tehnice a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea ANSVSA, precum și transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea ANSVSA în administrarea ANSVSA – DSVSA ale județelor Ilfov, Timiș și Satu – Mare
Proiect de HG pentru modificarea anexei la HG 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Proiect de H.G. privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii din subordinea ANSVSA

 

Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2018
Proiect de H.G. privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii din subordinea ANSVSA
Proiect de HG privind modificarea valorii de inventar și a datelor de identificare, precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părți din imobilul înregistrat cu numărul MFP 38795, aflat în administrarea ANSVSA - DSVSA Iași, în vederea retrocedării către persoanele îndreptățite, în condițiile legii
Proiect de Hotărâre de Guvern privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante și psihotrope aprobate prin Hotărârea nr. 1915/2006
Proiect de HG pentru completarea HG 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
Proiect de H.G. pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
Proiect de H.G. privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea unor bunuri imobile trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora

 

Proiecte de hotărâri ale Guvernului emise de către ANSVSA în anul 2017
Proiect de H.G. privind modificarea H.G. nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România
Proiect de H.G. pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, precum și pentru modificarea și completarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative
Proiect de H.G. pentru completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
Proiect de H.G. privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea unor bunuri imobile trecute din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora
Proiect de HG privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar, după caz, a unor bunuri imobile şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor prin instituţiile din subordinea acesteia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării, în condiţiile legii