Proiecte de hotărâri ale Guvernului

Doriţi să formulaţi un comentariu la un proiect de hotărâre a Guvernului?

Termenul limită pentru formularea comentariilor la proiectele de acte normative este a 10-a zi de la afişarea pe pagina de internet.

În scris, pe suport de hârtie sau electronic, pe adresa de e-mail
Electronic, prin formular de contact on-line

 

Proiecte de hotărâri ale Guvernului
Arhiva proiectelor de hotărâri ale Guvernului

 

Proiect de H.G. pentru aprobarea Strategiei privind prevenirea, combaterea şi controlul pestei porcine africane în România şi a Planului de contingenţă pentru pesta porcină africană - modificat 11.10.2016
Proiect de H.G. pt. complet. H.G. 1156/2013 pt. aprob. acţ. san. vet. cuprinse în Programul acţ. de suprav., preven., ctrl. şi eradicare a bolilor la animale...., Programul de suprav. şi ctrl. în domeniul sig. alim.......- modif. 01.11.2016
Proiect de H.G. privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea MADR - I.N.C.D.I.F. - ISPIF Bucureşti în administrarea ANSVSA - DSVSA Bucureşti
Proiect de H.G. pentru modificarea H. G. nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia - modificat 19.09.2016
Proiect de H.G. pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
Proiect de H. G. privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului