Şedinţă a Consiliului ştiinţific convocată de preşedintele ANSVSA

19.02.2020

 

 

Informare de presă

 

      Şedinţă a Consiliului ştiinţific convocată de preşedintele ANSVSA

 

În data de 17.02.2020, la sediul ANSVSA, a fost convocată şedinţa Consiliului Ştiinţific* din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea obţinerii unor opinii stiinţifice cu privire la subiecte de interes pentru activitatea serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stat, pe baza cărora să se poată stabili strategia pe termen scurt şi mediu în domeniul sănătăţii animalelor şi a siguranţei alimentelor.

Principalele teme abordate în cadrul şedinţei au fost: strategia pentru combaterea pestei porcine africane, gestionarea focarelor de gripa aviară din Maramureş, monitorizarea reziduurilor de pesticide identificate în fructele şi legumele provenite din import şi identificarea unor modalităţi eficiente de colaborare directă între ANSVSA şi universităţile sau instituţiile de profil.

În privinţa Planului de eradicare a pestei porcine africane în populaţia de mistreţi din România au fost supuse dezbaterilor mai multe problematici legate de reducerea numărului de mistreţi, plata despagubirilor, ecarisarea teritoriului de mistreţii morţi, evoluţia focarelor de pestă porcina africană, situaţia complexelor de vânatoare, etc.

În urma celor discutate, s-a concluzionat că până în prezent, strategia pentru combaterea pestei porcine africane aprobată în anul 2018, care prevede ca mistreţii din zonele afectate să fie vânaţi în proporţie de 100%, respectiv reducerea efectivului la mai puțin de 0,5 mistreți/km2 în jurul zonelor afectate, nu s-a realizat. La această dată în România numărul focarelor de pesta porcină africană şi  zonelor în care trebuie impuse măsuri sunt în creştere, aspecte care vor determina o creştere semnificativă a costurilor pentru eradicarea şi combaterea acestei maladii şi, implicit, pierderi economice majore.

Având în vedere aceste aspecte, preşedintele ANSVSA a solicitat şi a obţinut sprijinul mediului academic, în ceea ce priveşte revizuirea şi reactualizarea strategiei privind combaterea pestei porcine africane şi adaptarea acesteia la situaţia existentă.

Referitor la gestionarea focarului de gripă aviară H5N8, diagnosticat la păsări pe platforma zootehnică Seini din judeţul Maramureş, membrii Consiliului Ştiinţific au apreciat modul prompt în care ANSVSA a acţionat în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională pentru combaterea focarului primar şi a celui secundar.

De asemenea, a fost prezentat modul de gestionare de către Comisia Europeană a situaţiei epidemiologice la nivel european, prin decizii de restricţionare a zonelor în care evoluează gripa aviară în statele membre ale UE şi prin interdicţia totală a importului de păsări vii şi produse ale acestora, în cazul ţărilor terţe.

Referitor la subiectul monitorizării reziduurilor de pesticide identificate în fructele şi legumele provenite din import, statistica relevă că numai 1,66% din probe analizate au fost declarate neconforme (depăşiri ale limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide). Procentul este sensibil mai mic decât media neconformităţilor la nivelul Uniunii Europene, care se situează la 4,1%.

Ultimul subiect dezbătut a fost consacrat necesităţii de identificare a unor modalităţi eficiente de colaborare directă între ANSVSA şi universităţile şi instituţiile de profil, în sensul organizării de sesiuni de instruire a medicilor veterinari din sectorul de stat şi a medicilor veterinari concesionari, în scopul de a fi permanent conectaţi la realitatea epidemiologică actuală.

În aces sens, preşedinte al ANSVSA a propus ca între autoritate şi universităţile / instituţiile de profil să fie incheiat un acord de colaborare, care să reprezinte cadrul juridic pentru funcţionarea de grupuri de experţi pe diferite tematici, precum epidemiologie, boli infecţioase, analiză de risc, igienă şi industrie alimentară, aspect cu care au fost de acord toţi membri Consiliului Stiinţific.

*Consiliul Ştiințific al ANSVSA este format din personalități recunoscute ale mediului academic, care acordă asistență tehnică și științifică, privind legislația națională și comunitară, în domeniile care au o influență directă sau indirectă asupra ariei de competență a Autorității.

 

Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară