România a adoptat o legislație cu reglementări suplimentare normelor Uniunii Europene pentru protecția animalelor în timpul transportului

27.11.2020

 

Informare de presă

România a adoptat o legislație cu reglementări suplimentare normelor Uniunii Europene pentru protecția animalelor în timpul transportului

 

Prin legea nr.150 din 23 iulie 2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe, România a introdus reglementări suplimentare normelor Uniunii Europene pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul transportului.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este autoritatea competentă din țara noastră responsabilă pentru asigurarea protecției și bunăstării animalelor pe timpul transportului.

Reprezentanții ANSVSA au facut parte din subgrupul de lucru care și-a desfășurat activitatea la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice de la Camera Deputaților și au a contribuit la finalizarea Legii nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe.

Conform prevederilor acestui act normativ, ANSVSA elaborează, în prezent, normele de aplicare care includ prevederi referitoare la protecția animalelor exportate pe cale rutieră, navală si aeriană.

Îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul transportului este o preocupare permanentă a instituției, concretizată prin mai multe demersuri de modificare a cadrului legislativ în acest domeniu.

La ințiativa ANSVSA a fost elaborat actul normativ comun cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Ordinul 128/1669/2020. Conform acestui ordin, navele pentru animale sunt verificate de inspectori veterinari oficiali, reprezentanți ai Autorității Navale Române (ARN) și inspectori maritimi independenți autorizați atât înainte de aprobare, cât și înainte de fiecare operațiune a navelor de animale din porturile românești. Inspecțiile comune sunt efectuate în conformitate cu un protocol de cooperare, care a fost semnat anul acesta de către ANSVSA și ARN.

Acest act normativ include dispoziții naționale suplimentare, mai stricte în comparație cu legislația Uniunii Europene (Reg.1/2005/CE), cum sunt limitarea valabilității certificatului de aprobare la 3 ani și furnizarea de termometre pentru măsurarea temperaturii pe punțile în care sunt transportate animalele.

Tot în acest sens, în prezent, ANSVSA elaborează Procedura de aprobare a transportatorilor maritimi și de evaluare a navelor pentru animale în vederea aprobării acestora pentru călătoriile care depășesc 10 mile marine și pentru operarea lor de pe teritoriul României și actualizează Procedura pentru controlul la frontieră al bunăstării animalelor destinate exportului.

La elaborarea acestor reglementări s-a folosit versiunea 2019 a documentului de rețea pentru navele de transport animale vii – ghid realizat în coordonarea reprezentanților Comisiei Europene, bazat pe experiența tuturor statelor membre care autorizează vapoare destinate transportului pentru animale.

Precizam că, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2019, Comisia Europeană a desfășurat o misiune de audit în România, pentru evaluarea bunăstării animalelor în timpul transporturilor navale către țări terțe. Raportul misiunii a identificat unele neconformități, iar ANSVSA a elaborat un plan de acțiune, cu un calendar strict,  pentru remedierea acestora.

Ulterior misunii de audit, pe termen scurt și mediu, ANSVSA si-a propus schimbarea cadrului legislativ referitor la transportul naval al animalelor, semnarea protocolului de colaborarea ANSVSA – ANR, finalizarea procedurii de autorizare a vapoarelor destinate transportului pentru animale și organizarea de instruiri cu personalul implicat în autorizarea și controlul vapoarelor destinate transportului pentru animale.

Menționăm că, până în prezent, termenele asumate în planul de acțiune transmis Comisiei Europene au fost respectate.

Bunăstarea animalelor în timpul transportului este o temă de mare interes pentru Uniunea Europeană, iar în acest sens, deputații europeni au decis să înființeze un comitet de anchetă pentru a analiza presupusele încălcări ale aplicării normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii Europene.

În data de 20 noiembrie a acestui an, s-a reunit Comisia de anchetă a Parlamentului European (PE) pentru audierea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA), al cărei mandat prevede emiterea de recomandări pentru prevenirea, limitarea și corectarea efectelor transportului asupra bunăstării animalelor.

Pentru că, în prezent, există dificultăți practice și informații insuficiente în asigurarea bunăstării animalelor, pe baza noilor date științifice furnizate de EFSA, Comisia Europeană va revizui Regulamentul 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și va coordona statele membre pentru a implementa noile reguli.

România, care dispune, din luna iulie a acestui an, de o lege destinată protecției animalelor exportate, este apreciată de către deputații europeni ca fiind un exemplu de urmat pentru cerințele suplimentare reglementate, pentru asigurarea protecției și bunăstării animalelor în timpul transportului.

 Serviciul Comunicare și Logistică Documentară