Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional – 12.06.2023 proba scrisă

Rezultatul probei selecţiei dosarelor

 la examenul organizat în data de 12.06.2023 (proba scrisă), pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

 

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (2), art. 62 alin. (3) și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile de concurs comunică rezultatele la proba selecţiei dosarelor de înscriere, după cum urmează:

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Juridic, Direcția Juridică:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 8463 Consilier juridic, gradul profesional superior ADMIS

 

  1. Pentru cele două funcţii publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Metodologie, Planificare, Strategii și Control Operativ, Direcția Inspecții și Control Oficial, Direcţia Generală Control Oficial:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 9065 Consilier, clasa I,  gradul profesional superior ADMIS
2. 9066 Consilier, clasa I,  gradul profesional superior ADMIS

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Identificare și Înregistrare a Animalelor, Direcția Evidenţă Informatizată, Tehnologia Informaţiei și Gestiunea Activităţilor de Import – Export, Direcția Generală Control Oficial:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 9101 Consilier,  clasa I, gradul profesional superior ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.06.2023, ora 10.30, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, sala de sedințe, etajul 4.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică – consilier.