Rezultatul selecţiei dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al unor funcționari publici din cadrul ANSVSA

Nr. 685/04.12.2018

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA

EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.12.2017 (PROBA SCRISĂ), PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

1. SERVICIUL COMUNICARE ȘI LOGISTICĂ DOCUMENTARĂ

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. consilier, gradul profesional principal admis

 

 

 

2. DIRECȚIA EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚILOR DE IMPORT-EXPORT :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. consilier, gradul profesional principal în cadrul  Serviciului Identificare și Înregistrare a Animalelor admis
2. consilier, gradul profesional  asistent în cadrul Serviciului Administrare Baze de Date, Statistică și Evidență Informatizată  

admis

 

3. DIRECȚIA BUNĂSTAREA ȘI NUTRIȚIA ANIMALELOR, SERVICIUL BUNĂSTAREA ANIMALELOR

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. consilier, gradul profesional  principal admis  

 

2. consilier, gradul profesional  principal admis

 

4. DIRECŢIA ECOMONICĂ, SERVICIUL BUGET-FINANȚE, PATRIMONIU

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Consilier, gradul profesional asistent admis

 

5. COMPARTIMENTUL AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Consilier juridic, gradul profesional principal admis

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.12.2018, ora 10.00, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,  consilier Camelia PĂUNICĂ, camera 336.

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere au fost afişate şi la avizierul instituţiei în data de 04.12.2018, ora  16:00.

 

 

Secretar comisie,

Camelia PĂUNICĂ, consilier