Rezultatul selecţiei dosarelor la examenul de promovare în grad profesional pentru funcţii publice de execuţie – 20.12.2019 proba scrisă

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere  la examenul organizat în data de 20.12.2019 (proba scrisă), pentru promovarea în grad superior a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a), art. 50 alin (2), art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

  1. Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Financiar
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. TUDOR Elena Consilier, gradul profesional principal ADMIS
2. VOICU Elena Consilier, gradul profesional principal ADMIS

 

 

  1. Compartiment Afaceri Europene și Relații Internaționale
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. GHEORGHE Elena Consilier juridic, gradul profesional principal ADMIS

 

  1. Serviciul Comunicare și Logistică Documentară, Compartimentul Relaţii cu Publicul și Registratură
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. DRIG Marioara – Luiza Consilier, gradul profesional principal ADMIS

 

  1. Direcția Generală Control Oficial, Direcția Evidenţă Informatizată, Tehnologia Informaţiei și Gestiunea Activităţilor de Import – Export, Serviciul Identificare și Înregistrare a Animalelor
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. CULEA Daniel Alexandru Consilier, gradul profesional asistent ADMIS

 

 

  1. Direcţia Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor, Direcția Sănătatea Animalelor, Serviciul Notificare și Monitorizare Boli
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. SPIRIDON Mihaela Consilier, gradul profesional principal ADMIS

 

 

  1. Direcţia Generală Control Oficial, Direcția Inspecții și Control Oficial, Serviciul Metodologie, Planificare, Strategii și Control Operativ
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. BÂRLĂ Mihai – Cosmin Consilier, gradul profesional asistent ADMIS
2. BOCIU Alexandru – Nicolae Consilier, gradul profesional asistent ADMIS
3. Stoica Alexandra – Raluca Consilier, gradul profesional asistent ADMIS

 

  1. Direcția Juridică, Serviciul Juridic
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. GHENGHEA Petruța – Cici Consilier, gradul profesional principal RESPINS Art.479 alin. (1) lit.c) din O.U.G. 57/2019
2. IONIȚĂ Oana – Flavia Consilier juridic, gradul profesional asistent ADMIS
3. SILE Mihaela Consilier juridic, gradul profesional asistent ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20.12.2018, ora 09.30, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, sala de sedințe, etajul 4.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică – consilier.

 

  • Afişat astăzi, 16.2019, ora 10.00 , la sediul şi pe site-ul A.N.S.V.S.A.

 

 

Secretar comisii: Camelia Păunică – consilier