Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale de execuție vacante

DIRECȚIA RESURSE UMANE

Nr. 1902/06.07.2022

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

 la concursul de recrutare organizat în data de 13.07.2022 (proba scrisă), în vederea ocupării a 3 posturi contractuale, de execuție, vacante, din cadrul Serviciului Comunicare și Logistică Documentară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H. G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

  1. Pentru postul vacant, de execuție, de consilier, gradul II, din cadrul Compartimentului

Arhivă, Serviciul Comunicare și Logistică Documentară

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia vacantă Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1.
2.
3.

 

  1. Pentru postul vacant, de execuție, de consilier, gradul IA, din cadrul Compartimentului Arhivă, Serviciul Comunicare și Logistică Documentară:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia vacantă Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 11745/04.07.2022 Consilier, gradul IA RESPINS Studiile nu corespund cu cele prevăzute în fisa de post
2.
3.

 

  1. Pentru postul vacant, de execuție, de consilier, gradul IA, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul și Registratură:

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia vacantă Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 11759/04.07.2022 Consilier, grad IA ADMIS
2.
3.

 

 

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 13.07.2022, ora 10.30, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, sala de sedințe, etajul 4.

 Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H. G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Curtean Mariana – consilier D.R.U.

 

  • Afişat astăzi, 06.07.2022, ora 16:00.