Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării unui post vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior – 03.03.2020 proba scrisă

DIRECȚIA RESURSE UMANE

 

NR. 543/26.02.2020

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere  la concursul organizat în data de 03.03.2020 (proba scrisă), în vederea ocupării postului vacant de referent, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Direcția Economică, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a), art. 50 alin (2), art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică vacantă Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. referent, gradul profesional principal ADMIS *

 

*Conform dispozițiilor art. 50 alin.(2^1) din  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 03.03.2020, ora 10.00, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, sala de sedințe, etajul 4.

 

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică – consilier.

 

  • Afişat astăzi, 26.2020, ora 15.00.

 

Secretar: Camelia Păunică