Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 07.12.2017 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul imediat superior al unor funcţionari publici din cadrul ANSVSA

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 07.12.2017 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul imediat superior al unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

A. Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – Direcţia sănătatea animalelor:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Consilier, grad profesional superior Admis
2 Consilier, grad profesional superior Admis
3 Consilier, grad profesional principal Admis

 

B. Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Consilier, grad profesional superior Admis

 

C. Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Consilier, grad profesional superior Admis

 

D. Direcţia Economică

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Consilier asistent Admis

 

E. Serviciul Implementare Programe

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Consilier principal Admis
2. Consilier principal Admis
3. Consilier asistent Admis

 

F. Serviciul Comunicare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Consilier principal Admis

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07.12.2017, ora 10.30, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier Daniela Serban (pentru candidaţii de la lit.A, B şi C) şi la consilier Camelia Păunică (pentru candidaţii de la lit. D, E. şi F).

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere au fost afişate şi la avizierul instituţiei în data de 27.11.2017, ora 12.00.