Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional – 12.06.2023 proba scrisă

Rezultatele probei scrise

a examenului organizat în data de 12.06.2023, ora 10.30 (proba scrisă), pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 62 alin. (3) și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatele la proba scrisă, după cum urmează:

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Juridic, Direcţia Juridică:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise (admis/respins)
1. 8463 Consilier juridic,  clasa I, gradul profesional superior 97,10 ADMIS

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Identificare și Înregistrare a Animalelor, Direcţia Evidenţă Informatizată, Tehnologia Informaţiei și Gestiunea Activităţilor de Import – Export, Direcţia Generală Control Oficial:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise (admis/respins)
1. 9101 Consilier, clasa I,  gradul profesional superior 85 ADMIS
  1. Pentru funcţiile publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Metodologie, Planificare, Strategii și Control Operativ, Direcţia Inspecţii și Control Oficial, Direcţia Generală Control Oficial:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise (admis/respins)
1. 9065 Consilier, clasa I,  gradul profesional superior 100 ADMIS
2. 9066 Consilier, clasa I,  gradul profesional superior 100 ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 16.06.2023, ora 10.30, la sediul A.N.S.V.S.A, sala de sedințe, etajul 4.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv la d-na Camelia Păunică – consilier în cadrul D.R.U..

 

Afişat astăzi 12.06.2023, ora 14.20, la sediul şi pe site-ul A.N.S.V.S.A.