Rezultatul probei scrise la etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice de execuție vacante, prin concurs pe post – 19.09.2023 proba scrisă

Rezultatul probei scrise

la etapa de selecţie a proiectului-pilot, organizată la data de 19.09.2023, ora 11.30  (proba scrisă), pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) din Anexa nr. 9 a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  comisia de concurs comunică punctajele obținute de candidați la proba scrisă, după cum urmează:

Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Buget – Finațe, Patrimoniu, Direcția Economică:

Nr. crt Cod identificare candidat

 

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. GTYSTHW1 Consilier, clasa I, gradul profesional debutant ABSENT RESPINS
2. ULYKC3JT Consilier, clasa I, gradul profesional debutant ABSENT RESPINS