Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în vederea ocupării unui post vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior – 03.03.2020 proba scrisă

Nr. 595/DRU/03.03.2020

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

la concursul de recrutare organizat la data de 03.03.2020 (proba scirsă)

 în vederea ocupării  funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Direcția Economică

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

100 Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Referent, gradul profesional superior 70,33 ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 06.03.2020, ora 10.00, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, sala de ședințe, etaj 4.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică -consilier.

 

  • Afişat astăzi 03.03.2020, ora 12.00

 

Secretar: Camelia Păunică