Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional pentru funcţii publice de execuţie – 20.12.2019 proba scrisă

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2019  (PROBA SCRISĂ), PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR – SERVICIUL COMUNICARE ȘI LOGISTICĂ DOCUMENTARĂ,

 COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Consilier, gradul profesional principal 95 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică -consilier.

  • Afişat astăzi 20.12.2019, ora 18.30

Secretar: Camelia Păunică

 

  

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2019  (PROBA SCRISĂ), PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR –

 

COMPARTIMENT AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Consilier juridic, gradul profesional principal 99,66 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică -consilier.

 

  • Afişat astăzi 20.12.2019, ora 18.30

Secretar: Camelia Păunică

 

 

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2019  (PROBA SCRISĂ), PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR,

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

SERVICIUL CONTABILITATE, FINANCIAR

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Consilier, gradul profesional principal 98,33 ADMIS
2. Consilier, gradul profesional principal 98,33 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică -consilier.

  • Afişat astăzi 20.12.2019, ora 18.30

Secretar: Camelia Păunică

 

 

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2019  (PROBA SCRISĂ), PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR,

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL, DIRECȚIA INSPECȚII ȘI CONTROL OFICIAL, SERVICIUL METODOLOGIE, PLANIFICARE, STRATEGII ȘI CONTROL OPERATIV

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Consilier, gradul profesional asistent 95 ADMIS
2. Consilier, gradul profesional asistent 93,33 ADMIS
3. Consilier, gradul profesional asistent 88,33 ADMIS

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică -consilier.

  • Afişat astăzi 20.12.2019, ora 18.30

Secretar: Camelia Păunică

 

 

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2019  (PROBA SCRISĂ), PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR,

DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL, DIRECȚIA EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE IMPORT – EXPORT,

SERVICIUL IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE A ANIMALELOR

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Consilier, gradul profesional asistent 100 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică -consilier.

  • Afişat astăzi 20.12.2019, ora 18.30

Secretar: Camelia Păunică

 

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2019  (PROBA SCRISĂ), PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR,

DIRECȚIA JURIDICĂ, SERVICIUL JURIDIC

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Consilier juridic, gradul profesional asistent 100 ADMIS
2. Consilier juridic, gradul profesional asistent 100 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică -consilier.

  • Afişat astăzi 20.12.2019, ora 18.30

Secretar: Camelia Păunică

 

 

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.12.2019  (PROBA SCRISĂ), PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR,

DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATEA ȘI BUNĂSTAREA ANIMALELOR,

 DIRECȚIA SĂNĂTATEA ANIMALELOR, SERVICIUL NOTIFICARE ȘI MONITORIZARE BOLI

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Consilier, gradul profesional prinicpal 100 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică -consilier.

  • Afişat astăzi 20.12.2019, ora 18.30

Secretar: Camelia Păunică