Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional – 21.11.2022 proba scrisă

 Rezultatele la proba interviu

la examenul organizat în data de 21.11.2022, ora 10.30 (proba scrisă), pentru promovarea în grad a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică următoarele rezultate la proba interviu:

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Controlul Bolilor, Direcţia Sănătatea Animalelor, Direcţia Generală Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu (admis/respins)
1. 16287 Consilier,  clasa I, gradul profesional principal 74 ADMIS

 

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură – Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu (admis/respins)
1. 16297 Consilier, clasa I,  gradul profesional principal 94,66 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică – consilier în cadrul D.R.U..

 

 

Afişat astăzi 21.11.2022, ora 16.40, la sediul şi pe site-ul A.N.S.V.S.A.