Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional – 12.06.2023 proba scrisă

Rezultatele la proba interviu

a examenului organizat în data de 12.06.2023, ora 10.30 (proba scrisă), pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 62 alin. (3) și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică următoarele rezultate la proba interviu:

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Juridic, Direcţia Juridică:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu (admis/respins)
1. 8463 Consilier juridic,  clasa I, gradul profesional superior 99,66 ADMIS

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Identificare și Înregistrare a Animalelor, Direcţia Evidenţă Informatizată, Tehnologia Informaţiei și Gestiunea Activităţilor de Import – Export, Direcţia Generală Control Oficial:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu (admis/respins)
1. 9101 Consilier, clasa I,  gradul profesional superior 95 ADMIS
  1. Pentru funcţiile publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Metodologie, Planificare, Strategii și Control Operativ, Direcţia Inspecţii și Control Oficial, Direcţia Generală Control Oficial:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu (admis/respins)
1. 9065 Consilier, clasa I,  gradul profesional superior 94 ADMIS
2. 9066 Consilier, clasa I,  gradul profesional superior 93,66 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la doamna Camelia Păunică – consilier în cadrul D.R.U..

 

Afişat astăzi 13.06.2023, ora 10.45, la sediul şi pe site-ul A.N.S.V.S.A.