Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale de execuție vacante

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

Rezultatul probei interviu

la concursul de recrutare organizat în data de 13.07.2022 (proba scrisă), în vederea ocupării unei funcții contractuale, de execuție, vacante, de consilier, gradul IA, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul și Registratură, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului (nr. dosar înscriere la concurs) Funcţia vacantă Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 11759/04.07.2022 Consilier, gradul IA 95,33 ADMIS

 

 

  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviu poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţia se poate depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna CURTEAN Mariana, până la data de 14.07.2022, ora 15:00.

 

Secretarul comisiei de concurs:

  • CURTEAN Mariana – consilier, A.N.S.V.S.A.

 

Afişat astăzi: 13.07.2022, ora: 15:00