Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării unui post vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior – 03.03.2020 proba scrisă

Nr. 598/DRU/03.03.2020

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

a concursului de recrutare organizat la data de 03.03.2020 (proba scrisă)

 în vederea ocupării  funcției publice de execuție de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Direcția Economică, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Referent, gradul profesional superior 89 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică – consilier în cadrul D.R.U. .

 

  • Afişat astăzi 03.03.2020, ora 30

Secretar comisie: Camelia Gianina Păunică