Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional – 12.06.2023 proba scrisă

REZULTATELE FINALE

LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.06.2023, ORA 10.30 (PROBA SCRISĂ) PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

În temeiul prevederilor art. 62 alin. (3) și art. 671*) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatele finale ale examenului de promovare în grad, după cum urmează:

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Juridic, Direcția Juridică:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

 

Funcţia

Rezultatul selecției dosarelor Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu  

Punctajul final (proba scrisă + proba interviu)

 

 

Rezultat final

1. 8463 Consilier Juridic,  clasa I, gradul profesional superior ADMIS  

 

97,10

 

 

ADMIS

 

 

 

99,66

 

 

ADMIS

 

 

 

196,76

ADMIS

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Identificare și Înregistrare a Animalelor, Direcţia Evidenţă Informatizată, Tehnologia Informaţiei și Gestiunea Activităţilor de Import – Export, Direcţia Generală Control Oficial:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

 

Funcţia

Rezultatul selecției dosarelor Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu  

Punctajul final (proba scrisă + proba interviu)

 

 

Rezultat final

1. 9101 Consilier,  clasa I, gradul profesional superior ADMIS  

 

85

 

 

ADMIS

 

 

 

95

 

 

ADMIS

 

 

 

180

ADMIS

 

  1. Pentru funcţiile publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Metodologie, Planificare, Strategii și Control Operativ, Direcţia Inspecţii și Control Oficial, Direcţia Generală Control Oficial:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

 

Funcţia

Rezultatul selecției dosarelor Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu  

Punctajul final (proba scrisă + proba interviu)

 

 

Rezultat final

1. 9065 Consilier,  clasa I, gradul profesional superior ADMIS  

 

100

 

 

ADMIS

 

 

 

94

 

 

ADMIS

 

 

 

194

ADMIS
2. 9066 Consilier,  clasa I, gradul profesional superior ADMIS  

 

100

 

 

 

 

ADMIS

 

 

 

93,66

 

 

ADMIS

 

 

 

193,66

ADMIS

 

Afişat astăzi, 14.06.2023, ora 14.00, la sediul și pe site-ul A.N.S.V.S.A.