Rezultatul final la etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice de execuție vacante, prin concurs pe post – 19.09.2023 proba scrisă

REZULTAT FINAL

la etapa de selecţie a proiectului-pilot, organizată la data de 19.09.2023, ora 11.30  (proba scrisă), pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 96 alin. (2) din Anexa nr. 9 a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  comisia de concurs comunică rezultatul final al concursului pe post, după cum urmează:

 

  1. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Buget – Finațe, Patrimoniu, Direcția Economică:
Nr. crt. Cod identificare candidat

 

 

Funcţia

Rezultat verificare eligibilitate Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă Punctaj probă interviu Rezultat probă interviu  

Punctaj final (probă scrisă + probă interviu)

 

 

Rezultat final

1. GTYSTHW1 Consilier, clasa I, gradul profesional debutant ADMIS  

 

ABSENT

 

 

RESPINS

 

 

 

RESPINS
2. ULYKC3JT Consilier, clasa I, gradul profesional debutant ADMIS  

 

ABSENT

 

 

RESPINS

 

 

 

RESPINS
  1. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Contabilitate, Financiar, Direcția Economică – niciun candidat înscris;
  2. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Strategii, Reglementare și Monitorizare Siguranţa Alimentelor Provenite de la Mamifere, Direcţia Siguranţa Alimentelor de Origine Animală, Direcția Generală Siguranţa Alimentelor – niciun candidat înscris;
  3. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Controlul Bolilor, Direcţia Sănătatea Animalelor, Direcția Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor – niciun candidat înscris;
  4. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului TRACES, Coordonare și Verificarea Activităţilor de Import Export, Direcţia Evidenţă Informatizată, Tehnologia Informaţiei și Gestiunea Activităţilor de Import – Export, Direcția Generală Control Oficial – niciun candidat înscris.

 

Afișat astăzi, 20.09.2023