Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale de execuție vacante

 

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 13.07.2022 (proba scrisă), în vederea ocupării a 3 posturi contractuale, de execuție, vacante, din cadrul Serviciului Comunicare și Logistică Documentară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Funcţia publică Serviciul/

Biroul

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat  final
consilier, gradul II, Compartimentului Arhivă, Serviciul Comunicare și Logistică Documentară

 

Nu a fost înscris nici un dosar de concurs
consilier, gradul IA Compartimentului Arhivă, Serviciul Comunicare și Logistică Documentară

 

11745/04.07.2022 RESPINS RESPINS
consilier, gradul IA Compartimentului Relaţii cu Publicul și Registratură, Serviciul Comunicare și Logistică Documentară 11759/04.07.2022 ADMIS 73 95,33 168,33 ADMIS

 

Secretar comisie:

CURTEAN Mariana

 

Afişat astăzi: 14.07.2022, ora: 12.00