Rezultatul final la concursul de recrutare în vederea ocupării unui post vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior – 03.03.2020 proba scrisă

REZULTATELE FINALE

 la concursul de recrutare organizat la data de 03.03.2020 (proba scrisă) în vederea ocupării  funcției publice de execuție de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Direcția Economică, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

 

Nr. crt Numele și prenumele candidatului Funcția publică vacantă pentru care candidează Rezultatul selecției dosarelor Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu Punctajul final (proba scrisă + proba interviu) Rezultatul final al concursului
1. referent, grad profesional superior  

 

ADMIS

 

 

70,33

 

 

89

 

159,33

 

 

ADMIS

 

Afișat azi, 06.03.2020,  ora 12.00

Secretar comisii: Camelia Gianina Păunică