Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional – 21.11.2022 proba scrisă

REZULTATE FINALE

LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 21.11.2022, ORA 10.30 (PROBA SCRISĂ), PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile de concurs comunică rezultatele finale ale examenului de promovare în grad, după cum urmează:

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Controlul Bolilor, Direcţia Sănătatea Animalelor, Direcţia Generală Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

 

Funcţia

Rezultatul selecției dosarelor Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu  

Punctajul final (proba scrisă + proba interviu)

 

 

Rezultat final

1. 16287 Consilier,  clasa I, gradul profesional principal  

ADMIS

 

93,50

 

 

ADMIS

 

 

74

 

 

ADMIS

 

 

167,50

 

ADMIS

 

2. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură – Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

 

Funcţia

Rezultatul selecției dosarelor Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu  

Punctajul final (proba scrisă + proba interviu)

 

 

Rezultat final

1. 16297 Consilier, clasa I,  gradul profesional principal  

ADMIS

 

80

 

 

ADMIS

 

 

94,66

 

 

ADMIS

 

 

174,66

 

ADMIS

 

Afişat astăzi, 23.11.2022, ora 14.00, și la sediul A.N.S.V.S.A.

Secretar comisii: Camelia Păunică